Domů » NouZOOvka

NouZOOvka

 

soutěž Zoo Jihlava pro děti po dobu nouzového stavu

Milí školáci, víme, že toho máte hodně. Proto bychom vám chtěli pomoci s poznáváním zvířat a to nejen těch cizokrajných. A aby to nebyla nuda, zvolili jsme formu soutěže. Každých 14 dní zde vyvěsíme zadání nového kola NouZOOvky. Když úkoly splníte a odpovědi nám pošlete pomocí našeho formuláře, budeme vám přidělovat body, které se budou sčítat. Ten, kdo jich nasbírá nejvíce, získá speciální rodinnou prohlídku zoo s průvodcem. A co můžete ještě vyhrát? Dětskou permanentní vstupenku, desky s klipem, pexesa a další propagační předměty Zoo Jihlava. Každý, kdo nám odpovědi pošle, získá nové karty Poklady jihlavské zoo. Pokud nebudete vědět všechny odpovědi, nevadí, započítáme vám ty správně zodpovězené. A pokud jste na NouZOOvku přišli později, klidně se zapojte, úkoly můžete plnit i zpětně.

A teď už jen s chutí do toho, těšíme se na vaše odpovědi!

1. kolo

1. Kdo jsem?

Přečtěte si následující informace a zkuste odhalit, které zvíře ze Zoo Jihlava se vám představilo.

Jsem jeden z nejmenších primátů na světě. Měřím méně než 30 cm, z toho 15 cm má můj ocas. Mám nápadně velké oči přizpůsobené nočnímu vidění.
Jsem všežravec, ale v mé potravě převažuje hmyz, pavouci nebo bezobratlí živočichové. Rád si dám i plody, květy nebo listy.
Ve volné přírodě mě najdete na Madagaskaru, kde vyhledávám lesy. Obratně se pohybuji v nižších patrech stromů, kde najdu i dostatek potravy. Výborně skáču a dokážu si chytit i hmyz v letu.
Aktivní jsem v noci, přes den spím v hnízdech v dutinách stromů. V noci komunikuji se svými kamarády a to pomocí zvuků, pachových značek i vizuálně (otvíráním tlamy, kýváním ocasu).
Naše mláďata váží po narození jen 6 – 8 g a míváme 2 – 3 v jednom vrhu. V přírodě se vyhýbáme sovám, hroznýšům, promykám nebo fosám. Ohrožuje nás i člověk a to odlesňováním krajiny.

2. Kam patřím?

Zvířata se dělí do různých skupin. Všechna následující patří mezi savce. Ale i ty můžeme dále dělit do menších skupin. Zkuste zařadit vybraná zvířata. Na výběr máte tyto skupiny: vačnatci, letuchy, hmyzožravci, chobotnatci, lichokopytníci, sudokopytníci, šelmy, kytovci, hlodavci, hrabáči, primáti, letouni, chudozubí, zajícovci.

A) nyala nížinná
B) kuskus pozemní
C) margay
D) poletuška slovanská
E) mangabej černý
F) kaloň rodriguezský
G) ježek ušatý
H) lenochod dvouprstý

3. Najdi zvíře

V následujících větách jsou ukryta zvířata. Dokážete je odhalit?

A) Milan křičel hop i celou cestu domů.
B) Hlídači pouští neradi k obrazům příliš blízko zvídavé návštěvníky.
C) Petro, skoč Karlovi pro rohlíky.
D) Bohužel, vadí mi víc věcí.

4. Afrika

Přečti si texty o jednotlivých zvířatech a doplň do textu vynechaná slova.

Plameňák růžový
Plameňáci žijí ve velkých skupinách na mořském pobřeží nebo na břehu slaných jezer a lagun. Samci a samice se liší velikostí – samci jsou větší. Živí se planktonem, který filtrují z vody pomocí svého zobáku. Mláďata mají po vylíhnutí šedou barvu a sdružují se do školek. Jsou plně odkázána na péči rodičů, kteří je krmí.

Zebra damarská
Zebry žijí v savanách ve stádech vedených samcem. Ten se snaží v soubojích s ostatními samci získat samice a vytvořit si tak svůj harém. Potravu zeber tvoří převážně tráva, kterou sem tam doplní listy a kůrou.

Surikata
Surikaty jsou šelmy žijící ve skupinách. Před vysokými teplotami pouští a polopouští se chrání vyhrabáváním podzemních nor. Jejich potravou je hmyz, pavouci, štíři, ale i menší obratlovci (hadi, ještěrky nebo hlodavci). Při hledání potravy se jedna surikata postaví na zadní a hlídá tak ostatní před predátory.

Kočkodan Lowéův
Kočkodani jsou primáti žijící v pralesích Západní Afriky. Svoji potravu, kterou jsou ovoce, květy a hmyz, si vyhledává v korunách stromů i na zemi. Aktivní je ve dne. Dorozumívají se zvuky, které mohou být pospojovány až do jednoduchých vět.

Krokodýl čelnatý
Krokodýl čelnatý bývá nazýván i pralesní, protože obývá vodní toky a jezera tropických deštných pralesů. Má převážně noční aktivitu, přes den odpočívá pod velkými kameny nebo v prohlubních. Je ohrožen lovem pro maso a kácením pralesů.

Hyena žíhaná
Hyeny vyhledávají otevřené krajiny stepí a savan. Hyena žíhaná netvoří smečky, ale žije samotářsky nebo v párech. Je všežravá, kromě menších obratlovců a hmyzu se živí i plody a hlízami. Často konzumuje mršiny nebo dožírá zbytky potravy po jiných šelmách. Dokáže rozkousat i kosti.

 

Afrika je jako kontinent velmi rozmanitá. Najdeme zde A) ………. a polopouště, stepi a B) ……….  ale i tropické deštné lesy.
Ačkoli je v pouštích málo vody a panují zde vysoké teploty, i zde dokáží žít zvířata. Tím nejznámějším je asi C) ………. Před sluncem se ukrývá v podzemních D) ……….
V savanách a stepích, roste převážně E) ………., která slouží jako potrava pro mnoho kopytníků. Ti žijí ve F) ………. jako např. zebra. Žije zde i velké množství predátorů. Jedním z nejvšestrannějších je G) ……….  – dokáže si ulovit vlastní potravu, využívá ale i H) ………. nebo zbytky potravy po jiných zvířatech. Vše doplňuje i rostlinnou složkou v podobě plodů a I) ……….
V tropických deštných pralesích je velké teplo a vlhko. Ve větvích se tam prohánějí J) ……….  a na březích řek se vyhřívají K) ……….
Na pobřeží nebo u slaných jezer a L) ……….. můžeme pozorovat plameňáky, kteří se živí M) ……….

5. Slavná zvířata

Zamysli se, zazpívej si nebo se podívej na film a zjisti odpovědi na následující otázky:

A) K jakým zvířecím druhům patří 4 hlavní hrdinové filmu Madagaskar?
B) Ludvík a Eda jsou dva kamarádi, které v jednom Večerníčku namluvili Bolek Polívka a Jiří Pecha. Jaká zvířata Hodan a Hubert byla?
C) Kdo běží k Táboru ve známé písničce?
D) Které pohádkové postavy mají za svého kamaráda jelena?

6. Kdo je na obrázku?

 Poznej zvíře, které je na obrázku.

A)

B)

 

Své odpovědi nám doplňte do našeho FORMULÁŘE.

7. Dobrovolný úkol

Pokud splníš dobrovolný úkol a fotku výtvoru nám pošleš na email soutez@zoojihlava.cz, připočítáme ti bod navíc.

POSKLÁDEJ SI GIBONA

Zadání prvního kola si můžete stáhnout ZDE


Zajímají vás starší aktivity Zoo dětem? Podívejte se na ně v našem archivu:

Zoo dětem – archiv