Domů » NouZOOvka

NouZOOvka

 

soutěž Zoo Jihlava pro děti po dobu nouzového stavu

Milí školáci, víme, že toho máte hodně. Proto bychom vám chtěli pomoci s poznáváním zvířat a to nejen těch cizokrajných. A aby to nebyla nuda, zvolili jsme formu soutěže. Každých 14 dní zde vyvěsíme zadání nového kola NouZOOvky. Když úkoly splníte a odpovědi nám pošlete pomocí našeho formuláře, budeme vám přidělovat body, které se budou sčítat. Ten, kdo jich nasbírá nejvíce, získá speciální rodinnou prohlídku zoo s průvodcem. A co můžete ještě vyhrát? Dětskou permanentní vstupenku, desky s klipem, pexesa a další propagační předměty Zoo Jihlava. Každý, kdo nám odpovědi pošle, získá nové karty Poklady jihlavské zoo. Pokud nebudete vědět všechny odpovědi, nevadí, započítáme vám ty správně zodpovězené. A pokud jste na NouZOOvku přišli později, klidně se zapojte, úkoly můžete plnit i zpětně.

A teď už jen s chutí do toho, těšíme se na vaše odpovědi!

NOUZOOVKA BYLA UKONČENA!

Výsledková listina ZDE

POSLEDNÍ 5. KOLO

1. Kdo jsem?

Přečtěte si následující informace a zkuste odhalit, které zvíře ze Zoo Jihlava se vám představilo.

Jsem jedna z nejrozšířenějších kočkovitých šelem. Žiju na rozsáhlých územích Evropy, Afriky a Asie. V Česku jsem byla ale dlouhá léta pronásledována a lovena jako „škůdce“, a proto jsem z české přírody zcela vymizela. Dnes je to lepší a na několik míst, především v pohraničí, jsem se vrátila. Žiju samotářsky a vyhledávám smíšené a listnaté lesy v podhůří hor nebo na vrchovinách. Moje teritorium mívá více jak 50 hektarů. To si značím drápáním kůry stromů, močením, trusem a pachovými výměšky z meziprstových žláž. Přes den se většinou ukrývám v dutinách stromů, vývratech stromů nebo norách jezevců, když ale svítí sluníčko, ráda se vyhřívám.
Mám větší hlavu s dlouhými vousky a menšíma ušima. Moje barva je šedohnědá až šedožlutá s výrazným pruhováním na hřbetu, ocase a nohách. Nejčastěji vážím 2 – 8 kg a dosahuji délky 47 – 80 cm (i s ocasem).
Moji potravu tvoří většinou menší hlodavci (hraboši, myši, myšice), ale ulovím i ptáka do velikosti slepice. Nepohrdnu ani veverkou, rejskem, ještěrkou nebo žábou.
Mívám 3 až 4 mláďat, o která se starám skoro půl roku, než se osamostatní.

2. Kam patřím?

Druhové názvy zvířat bývají někdy odvozeny i od barvy, kterou zvíře má. Přiřaďte ke každému zvířeti správný druhový název a tedy i barvu, kterou vyniká. Na výběr máte barvy: hnědá, černá, růžová, modrá, červená, šedá, bílá

A) pelikán
B) varan
C) rys
D) anolis
E) emu
F) mangabej
G) plameňák

3. Najdi zvíře

Změnou jedné hlásky v následujících slovech získáš zvíře.

A) druh sovy PUNTÍK
B) červeně zbarvený lemur KARI
C) lichokopytník s protáhlým rypákem PAPÍR
D) druh hada KRAJKA
E) noční druh poloopice BOMBA
F) druh kachny DÍRKA

4. Amerika

Do textu doplň chybějící slova. Nápovědou jsou obrázky.

Amerika je rozlehlý kontinent, který se dělí na Severní, Střední a Jižní Ameriku. Najdeme zde různá prostředí a velké množství zvířat.
Druhem, který najdeme od Kanady až po Kolumbii, je A)………, která je velice podobná jedovatému korálovci.
Křovinaté oblasti ve Střední Americe vyhledává B)………, který v případě nutnosti dokáže na krátkou vzdálenost běžet po vodní hladině.
V Jižní Americe najdeme rozsáhlé tropické deštné pralesy. Nad korunami stromů poletují papoušci C)……… všech barev. Ve větvích stromů skáčou z větve na větev D)……… a další druhy drápkatých opiček. Stromy ke svému životu využívají i jedovaté žabičky E)………. V řekách a jezerech žijí různé druhy piraní (např. i námi chovaná piraňa plodožravá), kterým se dnes nově říká F)………. Vodní prostředí má rád i jeden z největších hadů světa – G)……….
V Jižní Americe najdeme i vysoké hory – Andy. Toto horské prostředí využívá ke svému životu lama H)……….

5. Slavná zvířata

A) Která ryba je předlohou pro hlavního hrdinu filmu Hledá se Nemo?
B) Když potřeboval Krtek kalhoty, s jednotlivými úkoly mu pomohla zvířata. Víte, kdo mu pomáhal máčet, lámat a česat len, soukat nitě, tkát látku a stříhat a šít kalhoty?
C) Jaké zvíře má ve svém logu Národní park Podyjí?
D) Které zvíře je maskotem fotbalového klubu Bohemians Praha?

6. Kdo je na obrázku?

Poznej zvíře, které je na obrázku:

A)

B)

Své odpovědi nám doplňte do našeho FORMULÁŘE.

7. Dobrovolný úkol – Vytvoř zvíře

K dnešnímu dobrovolnému úkolu budeš potřebovat svoje ruce/prsty a barvy. Natři si barvou konečky prstů nebo celou dlaň a pomocí jejich otištění na papír vytvoř jakékoli zvíře. Můžeš kombinovat barvy nebo zvíře vylepšit pastelkami nebo fixy.

Pokud splníš dobrovolný úkol a fotku výtvoru nám pošleš na email soutez@zoojihlava.cz, připočítáme ti bod navíc.

Zadání pátého kola si můžete stáhnout ZDE

Řešení pátého kola si můžete stáhnout ZDE

Tímto kolem naše NouZOOvka končí, protože skončil i nouzový stav a děti z prvního stupně se mohly vrátit do školy. Děkujeme vám za účast v naší soutěži a doufáme, že jste se během plnění úkolů i něco zajímavého dozvěděli. Všichni jste vítězové a vaši odměnu, karty Poklady jihlavské zoo, si můžete vyzvednout na pokladně zoo nebo vám je zašleme poštou. Nejlepším řešitelům pošleme i něco navíc.

POZOR: Uzávěrka všech kol soutěže je 7. června 2020!

4. KOLO

1. Kdo jsem?

Přečtěte si následující informace a zkuste odhalit, které zvíře ze Zoo Jihlava se vám představilo.

Jsem hlodavec. Nejsem ale žádná myš nebo krysa, dorůstám až do velikosti 50 cm a mohu vážit i 3 kg. Ve volné přírodě mě najdete ve střední části Afriky v tropických deštných lesích. Většinou žijeme v malých rodinných skupinách, které tvoří rodiče a jejich mláďata.
Na zadní části hřbetu nám vyrůstají lehké, ne moc dlouhé ostny. Na konci našeho ocasu, který je celkem dlouhý, máme štětku tuhých chlupů, kterými můžeme potřásat. Když na nás někdo zaútočí, začneme dupat, naježíme naše ostny, abychom vypadali větší, a začneme potřásat ocasem, aby naše tuhé chlupy šustily. Našimi ostny můžeme nepřítele i zranit. Před nebezpečím se umíme ukrýt i na stromy, protože dobře šplháme a skáčeme.
Jsme noční tvorové a přes den spíme v norách nebo skalních rozsedlinách. Jsme býložraví, máme rádi spadané listy, květy a plody. Pokud najdeme políčko s kukuřicí nebo banánovníky, rádi si přilepšíme, a můžeme tak škodit úrodě domorodců. Ti nás zase loví jako svoji potravu.

2. Kam patřím?

Druhové názvy zvířat bývají někdy odvozeny od oblasti, ve které se ve volné přírodě vyskytují. Dokážete „ubytovat“ naše zvířata? Ke každému zvířeti přiřaďte oblast, podle které dostalo své druhové jméno. Na výběr máte tyto oblasti: Havaj, Madagaskar, Filipíny, Sumatra, Čína, Malajsie, Egypt

A) husice
B) tygr
C) hroznýš
D) medvěd
E) ovíječ
F) aligátor
G) berneška

3. Najdi zvíře

Homonyma jsou slova, která se stejně píší, ale mají různý význam. Např. kolej (po které jezdí vlaky x ubytování pro studenty). Vymysli homonyma, která jsou v jednom z významů zvířetem, a ta nám napiš.

4. Ptačí nej

Přečti si text o ptácích a doplň vynechaná slova. Na výběr máš tato: kukačky, dropi, sokoli, kolibříci, orli, snovači, labutě, pštrosi, albatrosi, sýkorky. Pozor, některá jsou navíc a do textu je nepoužiješ.

Ptáci jsou dvounozí, vejce snášející obratlovci. Dnes je známo téměř 10 tisíc druhů. Mezi nejmenší druhy patří A)………, kteří váží jen 1,5 g, těmi největšími jsou B)………, kteří mohou vážit až 150 kg. Většina ptáků létá a může dosáhnout i velké rychlosti. Těmi nejrychlejšími jsou C)………, kteří mohou při lovu letět až rychlostí 350 km/h. Letu jsou ptáci schopni díky křídlům. Největší rozpětí křídel, a to až 3,6 m, mají D)………. Na povrchu těla mají ptáci peří. Každý druh má ale jinou hustotu peří. Největší počet prachových pírek mají E)………. Ptáci si pro svá vejce staví hnízda. Mezi nejlepší stavitele patří F)………, kteří hnízdí v koloniích a jejichž výsledná stavba může zabírat větší část koruny stromu a připomínat domorodou chýši. Výjimkou jsou G)………, které svá vejce snáší do cizích hnízd.

5. Slavná zvířata

A) Ferda Mravenec se během svého putování setkal s Ťutínkem. Jaké zvíře to bylo?
B) Které zvíře má Zoo Jihlava ve svém znaku?
C) Jaká zvířata jsou zmíněna v písničce „Když jsem já sloužil“?
D) Kdo podle báje vychoval bratry Romula a Rema?

6. Kdo je na obrázku?

Poznej zvíře, které je na obrázku:

A)

B)

Své odpovědi nám doplňte do našeho FORMULÁŘE.

7. Dobrovolný úkol – Vytvoř zvíře

Dnešní dobrovolný úkol bude na vás. Jako základ nám bude sloužit rulička od toaletního papíru, kterou si rozstříhejte na cca centimetrové proužky. Z těchto koleček zkuste poskládat jakékoli zvíře. Fantazii se meze nekladou. Jako inspiraci přikládáme vytvořenou myšku. Pokud nemáš ruličku, požij proužky papíru, které slepíš do kolečka.

Pokud splníš dobrovolný úkol a fotku výtvoru nám pošleš na email soutez@zoojihlava.cz, připočítáme ti bod navíc.

Zadání čtvrtého kola si můžete stáhnout ZDE

Řešení čtvrtého kola si můžete stáhnout ZDE

3. KOLO

1. Kdo jsem?

Přečtěte si následující informace a zkuste odhalit, které zvíře ze Zoo Jihlava se vám představilo.

Jsem středně velký pták. Měřím do 25 cm. Moje váha je 70 až 115 gramů. Ve volné přírodě žijeme na Bali v Indonésii na území o rozloze 60 km2. Odhadem nás tu žije posledních 50 kusů. V zajetí se mi ale daří, je nás tu asi 1 000, takže jsme zpětně vypouštěny do přírody. Je to velká událost a při každém vypouštění nám kněz v chrámu žehná svěcenou vodou a skládá nám zvláštní modlitbu.
Moje peří má bílou barvu, jen konce křídel a ocasu jsou černé. Kolem očí mám modrou kůži. Na hlavě mám chocholku. Nemáme rádi déšť, jakmile začne pršet, ukrýváme se do lesního porostu. Po ránu se létáme podívat na pobřeží. Jsme všežravci, chutnají nám červi a hmyz (hlavně vážky a mravenci), ale i plody nebo semena.
Pro svoje hnízda hledáme dutiny ve stromech. Snášíme 2 až 3 modrá vejce (někdy i s hnědými skvrnami). Naše mláďata jsou po vylíhnutí holá a slepá a musíme se o ně starat.
V přírodě nás ohrozilo kácení lesů, ale mnohem více náš odchyt. Společně s dalšími druhy zpěvných ptáků jsme často odchytáváni u napajedel v období sucha a následně prodáváni v klecích na trzích.
Stejně jako jeden druh žirafy mám svoje druhé jméno po britském zoologovi, který byl členem jedné známé šlechtické dynastie.

2. Kam patřím?

Vyberte, zda je dané zvíře licho- nebo sudokopytník.

A) nyala nížinná

B) zebra damarská

C) babirusa sulaweská

D) žirafa núbijská

E) tapír jihoamerický

F) koza kamerunská

G) guanako

3. Najdi zvíře

 Pomocí písmen z následující věty zkus vymyslet co nejvíce názvů zvířat. Dodržuj čárky, háčky.

 ZVÍŘE JE NÁŠ KAMARÁD.

4. Austrálie

Do textu se nám dostal nějaký „šotek“ a změnil některá slova. Přečti si text a odhal chyby, které po sobě „šotek“ zanechal, a ty vypiš.

Austrálie je největší světadíl, přesto v ní najdeme spoustu zvířat, která nikde jinde nežijí. Díky tomu, že se Austrálie oddělila od ostatních kontinentů velice brzy, najdeme zde nejvíce vačnatců – klokany, koaly, vombaty, vačice a další.
Dalšími zajímavými zvířaty Austrálie jsou ježci a ptakopyskové. Patří mezi savce, ale nerodí živá mláďata, nýbrž kladou vejce.
Pes ringo je vrcholovým predátorem. Žije ve smečkách a je aktivní převážně v noci. Loví zvířata od hmyzu až po buvoly. Na jídelníčku má až 170 druhů zvířat.
Nandu hnědý je druh běžce a je také druhým největším nelétavým ptákem světa. Dokáže vyvinout rychlost až 48 km/h. Stejně tak výborně plave. Snáší žlutá vejce.

5. Slavná zvířata

 A) Jaké králíky viděli Bob a Bobek při své návštěvě zoo?

B) Víte, o kterém zvířeti se zpívá v této písničce?

Máma mi dala korunu, abych koupil ……

a já místo jedné …… koupil vel…..

Co dělá …..? Ocasem hýbá.

Proč? Proč? Protože je ….., …..

C) Jak se jmenoval pes, který jako první letěl do vesmíru?

D) Jaké zvíře je ve skutečnosti král Jeliman?

6. Kdo je na obrázku?

 Poznej zvíře, které je na obrázku:

A)

B)

Své odpovědi nám doplňte do našeho FORMULÁŘE.

7. Dobrovolný úkol – Vytvoř žirafu

Dnešní dobrovolný úkol Vás zavede ven. Při své zdravotní procházce (nebo na zahradě) se dívej kolem sebe a posbírej si zajímavé přírodniny (větvičky, kamínky, trávu, peříčka, …). Doma z nich potom poskládej žirafu a tu nám vyfoť a pošli. Žirafu můžeš poskládat i přímo v přírodě, vyfotit ji a nechat ji tam pro potěšení ostatních.

Pokud splníš dobrovolný úkol a fotku výtvoru nám pošleš na email soutez@zoojihlava.cz, připočítáme ti bod navíc.

Zadání třetího kola si můžete stáhnout ZDE

Řešení třetího kola si můžete stáhnout ZDE

 

2. kolo

1. Kdo jsem?

 Přečtěte si následující informace a zkuste odhalit, které zvíře ze Zoo Jihlava se vám představilo.

Jsem plaz. Mám 4 nohy a ocas. Jsem menší než můj příbuzný z Ameriky, dorůstám do délky 2 m. Ve volné přírodě mě najdete v Asii. Dříve jsem obýval rozsáhlé oblasti bažin, mokřin, jezer a řek. Člověk ale tyto oblasti měnil na zemědělskou krajinu, lovil mě pro maso a vybíral vejce z mých hnízd, proto nás posledních cca 200 jedinců žije v chráněné oblasti – Anhui. Nicméně v zajetí (v zoologických zahradách a v záchranných centrech) nás žije přes 10 tisíc.
Živím se vodními bezobratlými živočichy (mám rád hlavně slávky a hlemýždě), lovím i ryby a sem tam si chytnu také kachnu nebo nějakého hlodavce.
Protože nejsem tak velký, mám svoje tělo obrněné tvrdou kůží, která mě chrání před útoky nepřátel.
Naše samice si v červenci nebo srpnu postaví hnízda z různých rostlin a větviček a do něj nakladou 10 až 40 středně velkých vajec. Po 70 dnech se z vajec líhnou mláďata. Samice po celou tuto dobu svá hnízda hlídají, aby je nikdo nezničil.

2. Komu patřím?

Přiřaďte k obrázku končetiny druh ptáka, kterému patří:

orel, čáp, pštros, vrabec, plameňák, datel, kachna, pelikán

3. Najdi zvíře

Přeházením písmen v jednotlivých slovech získáte názvy zvířat.

A) TRAMÍNA
B) SUBARIBA
C) AFRIŽA
D) AKURITAS
E) ANDAP

4. Šelmy

Doplň do textů o zvířatech vynechaná slova ve správném tvaru.

šplhat, běžet, potopit, přidržovat, plavat, skočit

ptáci, svišti, tapíři, ryby, ovoce, myši

Tygr sumaterský je nejmenší z tygrů. Ve volné přírodě žije na ostrově Sumatra. Pohybuje se v hustém podrostu džungle. Výborně A)………, proto svoji kořist někdy zažene do vody a utopí. Jeho kořistí jsou nejčastěji jeleni, divoká prasata nebo B)……….

Medvěd malajský je nejmenším z medvědů. Žije v jihovýchodní Asii. Výborně C)……… po stromech. Díky tomu vybírá med z hnízd divokých včel. Rád má i termity, které z termitiště vybírá svým dlouhým jazykem. Na jeho jídelníčku převažuje D)……… a zelenina, maso přijímá pouze doplňkově.

Panda červená žije v horských lesích a džungli v podhůří Himaláje. Běžně se vyskytuje v nadmořských výškách kolem 2 000 m n. m. Vyvinul se u ní tzv. „šestý prst“ (výrůstek na zápěstí), kterým si E)……… větvičky bambusu při jídle. Živí se i trávou, ovocem, F)……… nebo potkany.

Irbis neboli levhart sněžný žije v horských masivech Střední Asie. Jeho výskyt byl zaznamenán i v nadmořské výšce 6 000 m n. m. Při překonávání horských strží a potoků dokáže G)……… až do vzdálenosti 15 m. Loví horské kozy a ovce, H)……… nebo ptáky. Přilepšuje si i trávou a větvičkami.

Karakal je kočkovitá šelma žijící v Africe a Asii. Jeho jméno pochází z tureckého „karakulak“, což znamená černé ucho. Na krátkou vzdálenost dokáže rychle I)……… a pronásledovat kořist podobně jako gepard. Loví hlodavce, damany, malé gazely, ale i J)………, které chytá za letu.

Tuleň obecný patří mezi ploutvonožce. Dokáže se pohybovat na souši i ve vodě. Za potravou se dokáže K)……… až do 300 m hloubky a pod vodou vydrží při běžném ponoru 3 – 5 minut. Jeho potravou jsou mořské L)……….

5. Slavná zvířata

A) Která zvířata pomáhala babičce a dědečkovi vytáhnout řepu?
B) Kdo je hlavním hrdinou Večerníčku, který se natáčel i v Zoo Jihlava?
C) Jak se jmenuje film, kde jsou hlavními hrdiny mamut, tygr a lenochod?
D) Jaký pták byl pravou rukou Krakonoše?

6. Kdo je na obrázku?

 Poznej zvíře, které je na obrázku:

A)

B)

Své odpovědi nám doplňte do našeho FORMULÁŘE.

7. Dobrovolný úkol

 Pokud splníš dobrovolný úkol a fotku výtvoru nám pošleš na email soutez@zoojihlava.cz, připočítáme ti bod navíc.

 Dnešní dobrovolný úkol není složitý. Stačí dva proužky papíru, které seskládáte do „harmoniky“. Těch pak můžete slepit několik za sebe a vytvořit tak hada. Barevnosti hada, ani jeho délce se meze nekladou.

Zadání druhého kola si můžete stáhnout ZDE,

Řešení druhého kola si můžete stáhnout ZDE

 

 

1. kolo

1. Kdo jsem?

Přečtěte si následující informace a zkuste odhalit, které zvíře ze Zoo Jihlava se vám představilo.

Jsem jeden z nejmenších primátů na světě. Měřím méně než 30 cm, z toho 15 cm má můj ocas. Mám nápadně velké oči přizpůsobené nočnímu vidění.
Jsem všežravec, ale v mé potravě převažuje hmyz, pavouci nebo bezobratlí živočichové. Rád si dám i plody, květy nebo listy.
Ve volné přírodě mě najdete na Madagaskaru, kde vyhledávám lesy. Obratně se pohybuji v nižších patrech stromů, kde najdu i dostatek potravy. Výborně skáču a dokážu si chytit i hmyz v letu.
Aktivní jsem v noci, přes den spím v hnízdech v dutinách stromů. V noci komunikuji se svými kamarády a to pomocí zvuků, pachových značek i vizuálně (otvíráním tlamy, kýváním ocasu).
Naše mláďata váží po narození jen 6 – 8 g a míváme 2 – 3 v jednom vrhu. V přírodě se vyhýbáme sovám, hroznýšům, promykám nebo fosám. Ohrožuje nás i člověk a to odlesňováním krajiny.

2. Kam patřím?

Zvířata se dělí do různých skupin. Všechna následující patří mezi savce. Ale i ty můžeme dále dělit do menších skupin. Zkuste zařadit vybraná zvířata. Na výběr máte tyto skupiny: vačnatci, letuchy, hmyzožravci, chobotnatci, lichokopytníci, sudokopytníci, šelmy, kytovci, hlodavci, hrabáči, primáti, letouni, chudozubí, zajícovci.

A) nyala nížinná
B) kuskus pozemní
C) margay
D) poletuška slovanská
E) mangabej černý
F) kaloň rodriguezský
G) ježek ušatý
H) lenochod dvouprstý

3. Najdi zvíře

V následujících větách jsou ukryta zvířata. Dokážete je odhalit?

A) Milan křičel hop i celou cestu domů.
B) Hlídači pouští neradi k obrazům příliš blízko zvídavé návštěvníky.
C) Petro, skoč Karlovi pro rohlíky.
D) Bohužel, vadí mi víc věcí.

4. Afrika

Přečti si texty o jednotlivých zvířatech a doplň do textu vynechaná slova.

Plameňák růžový
Plameňáci žijí ve velkých skupinách na mořském pobřeží nebo na břehu slaných jezer a lagun. Samci a samice se liší velikostí – samci jsou větší. Živí se planktonem, který filtrují z vody pomocí svého zobáku. Mláďata mají po vylíhnutí šedou barvu a sdružují se do školek. Jsou plně odkázána na péči rodičů, kteří je krmí.

Zebra damarská
Zebry žijí v savanách ve stádech vedených samcem. Ten se snaží v soubojích s ostatními samci získat samice a vytvořit si tak svůj harém. Potravu zeber tvoří převážně tráva, kterou sem tam doplní listy a kůrou.

Surikata
Surikaty jsou šelmy žijící ve skupinách. Před vysokými teplotami pouští a polopouští se chrání vyhrabáváním podzemních nor. Jejich potravou je hmyz, pavouci, štíři, ale i menší obratlovci (hadi, ještěrky nebo hlodavci). Při hledání potravy se jedna surikata postaví na zadní a hlídá tak ostatní před predátory.

Kočkodan Lowéův
Kočkodani jsou primáti žijící v pralesích Západní Afriky. Svoji potravu, kterou jsou ovoce, květy a hmyz, si vyhledává v korunách stromů i na zemi. Aktivní je ve dne. Dorozumívají se zvuky, které mohou být pospojovány až do jednoduchých vět.

Krokodýl čelnatý
Krokodýl čelnatý bývá nazýván i pralesní, protože obývá vodní toky a jezera tropických deštných pralesů. Má převážně noční aktivitu, přes den odpočívá pod velkými kameny nebo v prohlubních. Je ohrožen lovem pro maso a kácením pralesů.

Hyena žíhaná
Hyeny vyhledávají otevřené krajiny stepí a savan. Hyena žíhaná netvoří smečky, ale žije samotářsky nebo v párech. Je všežravá, kromě menších obratlovců a hmyzu se živí i plody a hlízami. Často konzumuje mršiny nebo dožírá zbytky potravy po jiných šelmách. Dokáže rozkousat i kosti.

 

Afrika je jako kontinent velmi rozmanitá. Najdeme zde A) ………. a polopouště, stepi a B) ……….  ale i tropické deštné lesy.
Ačkoli je v pouštích málo vody a panují zde vysoké teploty, i zde dokáží žít zvířata. Tím nejznámějším je asi C) ………. Před sluncem se ukrývá v podzemních D) ……….
V savanách a stepích, roste převážně E) ………., která slouží jako potrava pro mnoho kopytníků. Ti žijí ve F) ………. jako např. zebra. Žije zde i velké množství predátorů. Jedním z nejvšestrannějších je G) ……….  – dokáže si ulovit vlastní potravu, využívá ale i H) ………. nebo zbytky potravy po jiných zvířatech. Vše doplňuje i rostlinnou složkou v podobě plodů a I) ……….
V tropických deštných pralesích je velké teplo a vlhko. Ve větvích se tam prohánějí J) ……….  a na březích řek se vyhřívají K) ……….
Na pobřeží nebo u slaných jezer a L) ……….. můžeme pozorovat plameňáky, kteří se živí M) ……….

5. Slavná zvířata

Zamysli se, zazpívej si nebo se podívej na film a zjisti odpovědi na následující otázky:

A) K jakým zvířecím druhům patří 4 hlavní hrdinové filmu Madagaskar?
B) Ludvík a Eda jsou dva kamarádi, které v jednom Večerníčku namluvili Bolek Polívka a Jiří Pecha. Jaká zvířata Hodan a Hubert byla?
C) Kdo běží k Táboru ve známé písničce?
D) Které pohádkové postavy mají za svého kamaráda jelena?

6. Kdo je na obrázku?

 Poznej zvíře, které je na obrázku.

A)

B)

 

Své odpovědi nám doplňte do našeho FORMULÁŘE.

7. Dobrovolný úkol

Pokud splníš dobrovolný úkol a fotku výtvoru nám pošleš na email soutez@zoojihlava.cz, připočítáme ti bod navíc.

POSKLÁDEJ SI GIBONA

Zadání prvního kola si můžete stáhnout ZDE

Řešení prvního kola si můžete stáhnout ZDE


Zajímají vás starší aktivity Zoo dětem? Podívejte se na ně v našem archivu:

Zoo dětem – archiv