Příměstské tábory

 

TÁBOR V JIHLAVSKÉ ZOO 2018 JIŽ SKONČIL. TĚŠÍME SE NA VÁS V ROCE 2019 🙂 

 

Pokyny a informace k Příměstskému letnímu táboru PodpoVRCHem v Zoo Jihlava

 • Cena za pobyt pro jedno dítě: 1 650 Kč
 • Děti jsou v zoo od 8.00 do 16.00
 • V ceně tábora je zahrnut oběd, 2x svačina, pitný režim, pedagogický a zdravotní dozor, program tábora a pojištění dětí
 • Jednotlivé turnusy budou mít stejný program

 

Platbu za účast dítěte je nutné provést nejpozději do 18. června 2018. V případě, že částka nebude v termínu uhrazena, bude rezervace automaticky zrušena.

 

Forma úhrady

 • Převodem z Vašeho účtu na účet zoo
 • Úhrada fakturou po dodání fakturačních údajů (osobních nebo Váš zaměstnavatel)
 • V hotovosti (po individuální domluvě)
 • Číslo účtu a variabilní symbol obdržíte po vyplnění závazné přihlášky e-mailem.

 

Storno podmínky

V případě zrušení účasti jsou storno poplatky následující:

 • zrušení účasti 3 týdny před zahájením tábora 300,- Kč
 • zrušení účasti 3 až 1 týden před zahájením tábora 500,- Kč
 • zrušení účasti méně než jeden týden před zahájením tábora 700,- Kč
 • V případě, že dítě na tábor již nastoupilo a z nějakého důvodu nemůže pobyt dokončit, uhrazenou platbu nevracíme.

 

Vrácení platby

Platbu za pobyt dítěte v příměstském táboře je možné vrátit pouze z důvodu onemocnění dítěte před nastoupením na tábor. Nemoc musí být potvrzena lékařem. Doklad od lékaře zašlete nebo doručte na adresu: Radka Vaňková, Zoologická zahrada Jihlava, příspěvková organizace, Březinovy sady 5642/10, 586 01 Jihlava 1 nebo elektronicky vankova@zoojihlava.cz.

Zároveň s dokladem zašlete údaje pro vrácení platby (turnus, kontakt na rodiče, bankovní spojení).

 

Další dokumenty (ke stažení)

Bezpečnostní pokyny v Zoologické zahradě Jihlava (PDF)
Prohlášení zákonných zástupců dítěte o bezinfekčnosti (PDF)
Posudek od lékaře o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na příměstském táboře (PDF)

Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte má platnost po dobu dvou let od data vystavení, pokud během této doby nedošlo ke změně zdravotní způsobilosti dítěte; po skončení tábora Vám bude vrácen k dalšímu použití.

 

Více informací

Radka Vaňková

vankova@zoojihlava.cz, 567 573 774

Pavla Jarošová

jarosova@zoojihlava.cz, 567 573 777 nebo 736 631 804