Kroužky

Zoo Jihlava nabízí ve školním roce 2017/2018 celkem 4 zájmové kroužky. Všechny probíhají v centru environmentální výchovy PodpoVRCH. Organizačně jsou zabezpečeny tak, že vedoucí si děti vyzvedne na začátku kroužku u pokladny a na konci je vždy odvede zpět. Každý kroužek je zpoplatněn částkou 700 Kč/rok. Kroužky probíhají v období od září do června, ale je možné je začít navštěvovat i kdykoliv v průběhu roku.


Zoohrátky se zvířátky – kapacita kroužku již obsazena!

2.-5. třída
Čtvrtek 15.00-16.00
Vedoucí: Mgr. Radka Vaňková
kontakt: tel. 567 573 774
e-mail: vankova@zoojihlava.cz

  • Kroužek je určen všem holkám a klukům, kteří se chtějí dozvědět něco nejenom o zvířátkách. Povídat si budeme i o prostředí, kde žijí a o všem, co bude děti zajímat. Kromě povídání budeme podnikat dobrodružné výpravy do zoo, hrát zábavné hry a tvořit výrobky z papíru a přírodních materiálů.

Přírodovědný kroužek – kapacita kroužku již obsazena!

6.-9. třída
Úterý 15.00-16.00
Vedoucí: Mgr. Pavla Jarošová
kontakt: tel. 567 573 777
e-mail: jarosova@zoojihlava.cz

  • Přírodovědný kroužek nabízí všem zájemcům o přírodu zajímavou možnost, jak si rozšířit svoje znalosti formou her, pokusů i pozorování. Zabývat se budeme zvířaty, rostlinami i prostředím, ve kterém se vyskytují. Schůzky budou probíhat nejen v centru, ale i v areálu zoo a jeho okolí.

Chovatelský kroužek – poslední volná místa!

5.-7. třída
Středa 15.00-16.00
Vedoucí: Olena Kotíková

E-mail: kotikova@zoojihlava.cz

  • Ne každý má štěstí, že mu rodiče dovolí mít doma domácí zvíře. Právě těm „nešťastníkům“, kteří rodiče ne a ne přesvědčit o tom, že se budou o zvíře starat, nabízíme možnost vyzkoušet si, co vše chov zvířat obnáší, v tzv. chovatelském kroužku, jehož náplní bude péče o zvířata od A do Z (plazi, rybičky, hlodavci…).

Teraristický kroužek – poslední volná místa!

6. – 9. třída
Čtvrtek 15.00-16.00
Vedoucí: Martin Maláč
kontakt: tel. 736 631 856
e-mail: malac@zoojihlava.cz

  • Teraristický kroužek nabízí všem zájemcům o hady, ještěrky, žáby, ale i šváby, štíry nebo pavouky zajímavou možnost, jak získat znalosti i praktické zkušenosti v péči o tato exotická zvířata. O zvířatech si budeme nejen povídat, ale budeme se o ně i starat, nebo s nimi manipulovat. Kroužek tedy není pro žádné třasořitky, které při pohledu na pavouka, nebo hada omdlévají hrůzou. Schůzky budou probíhat ve vzdělávacím centru, ale i v tropickém pavilonu a areálu zoo.

Přihlášky do kroužků si můžete stáhnout ZDE nebo si je osobně vyzvednout na pokladně zoo. Vyplněné je potom odevzdejte opět na pokladně nebo nám je pošlete emailem vzdelavani@zoojihlava.cz. Bližší informace můžete získat na tel. čísle 567 573 777 nebo na výše uvedeném emailu.