Domů » Kroužky

Kroužky

Zoo Jihlava nabízí ve školním roce 2020/2021 celkem 3 zájmové kroužky. Všechny probíhají v centru environmentální výchovy PodpoVRCH. Organizačně jsou zabezpečeny tak, že vedoucí si děti vyzvedne na začátku kroužku u pokladny a na konci je vždy odvede zpět.  Kroužky probíhají v období od 14. září do června. Bližší informace a přihlášky můžete získat na u jednotlivých vedoucích kroužků.


Zoohrátky se zvířátky  OBSAZENO

Kdo: 2. – 5. třída
Kdy: Čtvrtek 15.00 – 16.30
Cena: 900 Kč/rok
Vedoucí: Bc. Aneta Straková
Tel.: 567 573 722
E-mail: strakova@zoojihlava.cz

  • Kroužek je určen všem holkám a klukům, kteří se chtějí dozvědět něco nejenom o zvířátkách. Povídat si budeme i o prostředí, kde žijí a o všem, co bude děti zajímat. Kromě povídání budeme podnikat dobrodružné výpravy do zoo, hrát zábavné hry a tvořit výrobky z papíru a přírodních materiálů.

Přírodovědný kroužek  VOLNÁ MÍSTA

Kdo: 5. – 9. třída
Kdy: Úterý 15.00 – 16.30
Cena: 900 Kč/rok
Vedoucí: Mgr. Pavla Jarošová
Tel.: 567 573 777
E-mail: jarosova@zoojihlava.cz

  • Přírodovědný kroužek nabízí všem zájemcům o přírodu zajímavou možnost, jak si rozšířit svoje znalosti formou her, pokusů i pozorování. Zabývat se budeme zvířaty, rostlinami i prostředím, ve kterém se vyskytují. Schůzky budou probíhat nejen v centru, ale i v areálu zoo a jeho okolí.

Chovatelský kroužek OBSAZENO

Kdo: 5. – 7. třída
Kdy: Středa 15.00 – 16.30
Cena: 900 Kč/rok
Vedoucí: Olena Kotíková
E-mail: kotikova@zoojihlava.cz

  • Ne každý má štěstí, že mu rodiče dovolí mít doma domácí zvíře. Právě těm „nešťastníkům“, kteří rodiče ne a ne přesvědčit o tom, že se budou o zvíře starat, nabízíme možnost vyzkoušet si, co vše chov zvířat obnáší, v tzv. chovatelském kroužku, jehož náplní bude péče o zvířata od A do Z (plazi, rybičky, hlodavci…).