Domů » Soutěže

Soutěže

Soutěže pro jednotlivce

 

Soutěže pro školy

Ve školním roce 2023 / 2024 se můžete zapojit do těchto soutěží:

KvíZOOvání – IV. ročník

Mobily pro gorily

Lesní stezka Heulosem

Projděte si s dětmi lesní stezku okolo zoo (mimo areál) a objevte 4 informační tabule. Pomocí nich vyplňte tento pracovní list a doplňte lesní rozpočitadlo. Pokud jej řeknete na pokladně zoo, získáte drobnou odměnu.

KvíZOOvání – IV. ročník

Pokyny k zoologické soutěži KvíZOOvání pro školy, kterou pořádá Zoologická zahrada Jihlava.

Soutěž probíhá ve třech kategoriích:

I. kategorie: žáci 1. a 2. třídy
II. kategorie: žáci 3. 5. třídy

III. kategorie: žáci 6. 9. třídy a odpovídající ročníky víceletých gymnázií

Školní kolo

Školní kolo probíhá formou testu, který Vám zašleme elektronicky na začátku února. Školní kolo by mělo na škole proběhnout do 17. března 2024, kdykoliv podle možností jednotlivých škol a tříd. Zadání úloh pro I. kategorii čte vyučující a žáci zaznamenávají odpověď do tabulky  zakroužkováním správného obrázku. Žáci II. a III. kategorie mají k dispozici zadání a správnou odpověď označí X do tabulky. Odpověď vybírají z 3 možností A, B, C; vždy jen jedna odpověď je správná. Vyhodnocení provede vyučující. Za špatné odpovědi se body neodečítají. Čas na
vypracování není omezen.

Výsledkovou listinu za školu pro jednotlivé kategorie nám zašlete e-mailem nejpozději do 19. března 2024. 

Šest nejlepších žáků podle počtu bodů vytvoří tým (v každé kategorii), který postoupí do základního kola. Nemůželi se žák zúčastnit, můžete ho nahradit dalším v pořadí.

Základní kolo

Základní kolo bude probíhat v jihlavské zoo. K testovým otázkám bude zařazeno i poznávání živočichů na obrázcích a poznávání přírodnin. Žáci budou soutěžit v týmech složených maximálně
z šesti soutěžících. Každá škola se může zúčastnit pouze s jedním družstvem v jedné kategorii, tj. max. tři družstva 18 žáků. Termín, kdy škola přijde do zoo na základní kolo, si zvolí škola sama po domluvě v termínu od 20. března do 28. dubna, preferujeme čas od 11 hodin a později.
Předpokládaná délka trvání základního kola je cca 45 minut. Po skončení máte možnost navštívit zoo. Pro všechny zúčastněné žáky základního kola máme připravenou odměnu.

Finále

Finálové kolo proběhne 16. května 2024 v Zoo Jihlava v dopoledních hodinách. V každé kategorii budou soutěžit 3 družstva, která získala nejvyšší počet bodů v základním kole. Žáci budou
soutěžit jako tým, součástí bude i praktický úkol v zoo. Výsledky ohodnotí soutěžní porota. Pro všechny zúčastněné žáky finálového kola máme připravenou odměnu.

PŘIHLÁŠENÍ DO KONCE LEDNA 2024 ZDE.

Ke stažení:

Kontakt pro Vaše dotazy:  Ing. Karolína Tvrdá, telefon: 565 596 961, email: tvrda@zoojihlava.cz

  

Mobily pro gorily

„Sbírka” starých mobilů a tabletů

Již od roku 2010 pomáhá Zoo Jihlava sběrem mobilů africkým gorilám. Za odevzdání mobilu či tabletu k recyklaci do sběrné nádoby projektu „Pomáháme gorilám“ společnost Remobil, z.s. vyplatí 10 Kč na sbírkové konto „Pomáháme jim přežít“. Vybrané peníze pak putují přímo na ochranu divokých goril v Kamerunu.

www.remobil.cz

Chcete pomoci?

Uspořádejte ve své škole „sbírku” starých mobilů a tabletů určených k recyklaci a doručte nám je do zoo nejpozději do konce školního roku. Škola, která jich dodá nejvíce, bude mít možnost si ve školním roce 2023 /2024 vybrat jeden náš výukový program zdarma.

Vaše otázky nám posílejte na: kotoun@zoojihlava.cz