Domů » Soutěže

Soutěže

Fotosoutěž „Čistota půl zdraví“

Trvání soutěže: 1.8.2021 – 31.8.2021

Pravidla soutěže:

Každá osoba může poslat maximálně jednu fotku na e-mail: kubickova@zoojihlava.cz a poté počkat na potvrzení o přijetí fotografie.

Soutěžní fotografie musí být pořízena v Zoo Jihlava a zachycovat zvíře/zvířata ze Zoo Jihlava a musí souviset s tématem soutěže.

Do soutěže posílejte samostatnou fotografii, ne koláž fotek. Koláž fotografií nebude zařazena do soutěže.

Velikost zasílané fotografie nesmí přesáhnout 3,5 MB.

Fotky lze posílat do 14. září. Ze všech fotografií bude vybráno komisí ze zoo 20 finálních fotografií, které zveřejníme na Facebooku zoo. Do konce září 2021 bude na Facebooku zoo hlasování veřejnosti.

Nezapomeňte napsat své jméno / jméno autora fotky.

Vyhlášení výsledků: na Den zvířat – 2. října 2021.

Do fotosoutěže věnuje ceny společnost Nikon a Zoo Jihlava.

Soutěže pro školy

Ve školním roce 2019/2020 se můžete zapojit do těchto soutěží:

KvíZOOvání – II. ročník

Kdyby ryby?

Přírodovědná soutěž Zlatý list?

Mobily pro gorily

 

KvíZOOvání – II. ročník

zoologická soutěž pro 6členná družstva žáků ZŠ (a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií)

I. kategorie: žáci 1. a 2. třídy ZŠ

II. kategorie: žáci 3. – 5. třídy ZŠ

III. kategorie: žáci 6. – 9. třídy ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií

Školní kolo

Školní kolo probíhá formou testu, který Vám zašleme. Školní kolo by mělo na škole proběhnout od 11. března do 29. března 2020, kdykoliv podle možností jednotlivých škol a tříd. Zadání úloh pro I. kategorii čte vyučující a žáci zaznamenávají odpověď do tabulky zakroužkováním správného obrázku. Žáci II. a III. kategorie mají k dispozici zadání a správnou odpověď označí X do tabulky. Odpověď vybírají z 3 možností A, B, C; vždy jen jedna odpověď je správná.  Vyhodnocení provede vyučující. Za špatné odpovědi se body neodečítají. Čas na vypracování není omezen.

Výsledkovou listinu za školu pro jednotlivé kategorie nám zašlete e-mailem nejpozději do 31. března 2020.

Šest nejlepších žáků podle počtu bodů vytvoří tým (v každé kategorii), který postoupí do základního kola. Nemůže-li se žák zúčastnit, můžete ho nahradit dalším v pořadí.

Základní kolo

Základní kolo bude probíhat v jihlavské zoo. K testovým otázkám bude zařazeno i poznávání živočichů na obrázcích a poznávání přírodnin. Žáci budou soutěžit v týmech složených maximálně z 6 soutěžících. Každá škola se může zúčastnit pouze s jedním družstvem v jedné kategorii, tj. max. tři družstva – 18 žáků. Termín, kdy škola přijde do zoo na základní kolo, si zvolí škola sama po domluvě v termínu od 14. dubna do 30. dubna v dopoledních i odpoledních hodinách. Termíny domlouvejte se sl. Vaňkovou, vankova@zoojihlava.cz, 567 573 774. Předpokládaná délka trvání základního kola je cca 45 minut. Po skončení máte možnost navštívit zoo. Pro všechny zúčastněné žáky základního kola máme připravenou odměnu.

Finále

Finálové kolo proběhne ve středu 13. 5. 2020 v Zoo Jihlava v dopoledních hodinách. V každé kategorii budou soutěžit 3 družstva, která získala nejvyšší počet bodů v základním kole. Žáci budou soutěžit jako tým, součástí bude i praktický úkol v zoo. Výsledky ohodnotí soutěžní porota. Pro všechny zúčastněné žáky finálového kola máme připravenou odměnu.

PŘIHLÁŠENÍ DO KONCE ÚNORA 2020 ZDE.

Ke stažení:
Propozice soutěže

Vaše otázky nám posílejte na: jarosova@zoojihlava.cz

 

Kdyby ryby?

V letošním roce začíná soutěž pro školy věnovaná kampani EAZA „Which fish?” zaměřená na ochranu mořských ryb.

MŠ + 1. stupeň ZŠ – výtvarná soutěž „Víte, co jíte?“

Zjistěte, které mořské ryby doma/ve škole jíte, ať už smažené, pečené, vařené nebo v konzervě. Některou/é si vyberte a vytvořte ji/je za použití minimálně 2 různých materiálů (např. papír + igelit, látka + přírodniny,…). Výsledné dílo může být „2D“ i „3D“. Ve svém výrobku zkuste zachovat skutečnou velikost ryby. Záleží na Vaší fantazii, můžete udělat jednu velkou společnou nebo více menších, …

2. stupeň ZŠ – průzkum trhu „Víte, co jíte?“

1. úkol: Jaké druhy mořských ryb jsou k dostání v našich obchodech (čerstvé, mražené, v konzervách, ….)?

Zjistěte o jednotlivých druzích mořských ryb:

 • jak vypadají
 • základní informace

Zaznamenejte:

 • kolik výrobků jste celkem prozkoumali
 • jaké kategorie (typy) výrobků jste prozkoumali
 • kolik obsahovaly druhů mořských ryb
 • z jakých lovných oblastí mořské ryby pocházely
 • jakým způsobem byly uloveny

Spočítejte:

 • kolik procent tvořily jednotlivé kategorie výrobků (rybí „maso“, konzervy, …)
 • v kolika procentech výrobků byly zastoupeny jednotlivé druhy mořských ryb
 • v procentech rozložení ryb v jednotlivých lovných oblastech
 • v procentech způsoby lovu

2. úkol: Jaké další mořské „plody“ jsou k dostání v ČR?

3. úkol: Co všechno ohrožuje moře a oceány?

4. úkol: Co znamená značka MSC. Našli jste ji na některém z výrobků?

V závěrečné prezentaci se zaměřte na výsledky průzkumu trhu, můžete využít i grafy. Každé škole přidělíme jeden druh ryby, který v rámci prezentace představí.

Dobrovolný úkol pro všechny:

 1. Vymyslete báseň/píseň o mořských rybách.
 2. Naučte se zpívat píseň „Co dělá ryba“ i s pohybovými cviky podle přiloženého návodu a videa.

https://www.youtube.com/watch?v=I0qNXqc1IZw

Více informací o kampani EAZA najdete v angličtině zde: https://whichfish.eu/.

Podrobnosti ke kampani najdete na našich stránkách: https://zoojihlava.cz/eaza-kampane/.

Prezentace výsledků, výtvorů a vystoupení proběhne v pátek 29. května 2020 v Centru PodpoVRCH a v areálu Zoo Jihlava. Zapojené děti budou mít tento den vstup do zoo zdarma a jednotlivé školy a školky získají diplom a drobné odměny. Těšíme se i na společné zpívání „Co dělá ryba….“ 🙂 !

PŘIHLÁŠENÍ DO KONCE ÚNORA 2020 ZDE.

Ke stažení:
Propozice soutěže
Logo kampaně
Text písně „Co dělá ryba“
Oblasti lovu (FAO)

Vaše otázky nám posílejte na: jarosova@zoojihlava.cz


Přírodovědná soutěž Zlatý list

Zlatý list je soutěž kolektivů dětí ve věku 4.- 9. třídy, které mají zájem o přírodu. Na stanovištích soutěžní stezky odborníci prověřují znalosti dětí z různých přírodovědných oborů. Součástí hodnocení družstva je i praktická práce pro přírodu. Soutěž je postupová, má základní, krajské a národní kolo.

Více o soutěži na www.zlatylist.cz

Základní kolo pro Jihlavsko bude v Zoo Jihlava 20. 4. 2020.

PŘIHLÁŠENÍ DO KONCE BŘEZNA 2020 ZDE.

Vaše otázky nám posílejte na: vankova@zoojihlava.cz

 

Mobily pro gorily

„Sbírka” starých mobilů a tabletů

Již od roku 2010 pomáhá Zoo Jihlava sběrem mobilů africkým gorilám. Za odevzdání mobilu k recyklaci do sběrné nádoby projektu „Pomáháme gorilám“ společnost REMA Systém vyplatí 10 Kč. Vybrané peníze pak putují přímo na ochranu divokých goril v Kamerunu.

Chcete pomoci?

Uspořádejte ve své škole „sbírku” starých mobilů a tabletů určených k recyklaci a doručte nám je do zoo nejpozději do konce školního roku. Škola, která jich dodá nejvíce, bude mít možnost si ve školním roce 2020/2021 vybrat jeden náš výukový program zdarma.

Ale i když nevyhrajete, přispějete na dobrou věc.

https://www.rema.cloud/nase-projekty/

Vaše otázky nám posílejte na: vankova@zoojihlava.cz