Výukové programy

Programy probíhají v Centru environmentální výchovy PodpoVRCH, které najdete hned vedle hlavního vchodu do zoo. Vstup do centra na výukové programy je přes hlavní pokladnu (u parkoviště). Rezervace programů musí být provedena minimálně 7 dní předem prostřednictvím www.zoojihlava.cz, e-mailu vankova@zoojihlava.cz nebo telefonicky na čísle 567 573 774. Doporučujeme včasnou rezervaci, zvláště u termínů ke konci školního roku!

Pedagogický doprovod má vstup na výukové programy v centru zdarma (při kombinaci se vstupem do zoo mimo program – má vstup zdarma jeden doprovod na 15 dětí). Doporučená maximální velikost skupiny je 30 osob, minimální velikost skupiny je 10 osob.

Platba v hotovosti na hlavní pokladně, nebo po domluvě a zaslání objednávky lze poskytnout platbu na fakturu.


Mateřské školy

 • Zoo v krabici I. (délka 60 min)
  S kým kamarádí žirafa? Strká pštros hlavu do písku? Nejen to se děti dozvědí o zvířatech ze zoo. Při programu si děti vyrobí zvířecí škrabošku a na závěr si zatančí.
 • Hmyzáčci (délka 60 min)
  Děti se seznámí s různými malými hmyzáčky, jejich životem i vzhledem, zahrají si na motýlky a dokonce si některé zástupce hmyzu budou moci zblízka prohlédnout a osahat.
 • Zvířata na dlani (délka 60 min)
  Během programu si při povídání o zvířatech osaháme, prohlédneme a očicháme různé přírodní materiály (kůže zvířat, ptačí vejce, peří) a seznámíme se s živými zvířaty.
 • Ptáčci zpěváčci (délka 60 min)
  Kde bydlí ptáci a čím se živí? To vše se dozvíme během tohoto programu. Ukážeme si ptačí vejce i peří a poslechneme si ptačí zpěv.
 • Život u vody (délka 60 min) NOVINKA
  Kdo všechno žije u nás u vody i pod vodou a co tam dělá? Proč má bobr velké zuby nebo želva krunýř? To vše se dozvíme během programu. Prohlédneme si společně ryby a pohladíme si živou želvu.
 • Africké putování (délka 60 min)
  Pojďte s námi do zoo! Společně se projdeme po části zoo a představíme si africká zvířata, která cestou uvidíme. Zjistíme přitom, kdo velí surikatám, co má ráda žirafa nebo kdo je marabu.

Základní školy – 1. stupeň

 • Zoo v krabici II. (1., 2. třída ZŠ; 90 minut)
  Pokračování nejúspěšnějšího programu Zoo v krabici s novými zvířátky. Podíváme se na to, proč má tygr pruhy, proč jsou papoušci barevní nebo jestli jí medvěd malajský maso.
 • Mazlíčci (1., 2. třída ZŠ; 90 minut)
  Děti si zblízka prohlédnou a osahají různé drobná zvířata chovaná doma jako mazlíčky (hlodavci, plazi), dozví se něco z jejich života i jak se o ně starat.
 • Kde se plazí plazi (1., 2. třída ZŠ; 90 minut)
  Program dětem hravou formou představí plazy, to jak vypadají, kde žijí a čím se živí. Během programu si děti vyrobí papírového hada. Do programu je zařazena ukázka živých plazů (hadi, ještěři).
 • Africké putování (1., 2. třída ZŠ; 90 minut)
  Pojďte s námi do zoo! Společně se projdeme po části zoo a představíme si africká zvířata, která cestou uvidíme. Zjistíme přitom, kdo velí surikatám, co má ráda žirafa nebo kdo je marabu.
 • Ptáčci zpěváčci (1., 2. třída ZŠ; 90 minut)
  Kde bydlí ptáci a čím se živí? To vše se dozvíme během tohoto programu. Ukážeme si ptačí vejce i peří a poslechneme si ptačí zpěv.
 • Opičí se opice? (3., 4. třída ZŠ; 90 minut)
  O opicích, jejich životě, vzhledu a chování si budeme povídat, ukazovat jejich obrázky a nakonec si na ně i zahrajeme. S našimi opicemi se setkáme u expozice v areálu zoo.
 • Cesta kolem světa (3., 4. třída ZŠ; 90 minut)
  Mořeplavci se při svých cestách setkávali s neznámými věcmi. Při putování mezi jednotlivými kontinenty se děti seznámí s plodinami, zvířaty, ale i s rozdílnými jazyky nebo typy písma, na které mořeplavci narazili.
 • Voda kolem nás (3., 4. třída ZŠ; 90 minut)
  Program věnovaný vodě na Zemi, demonstruje koloběh vody prostřednictvím simulační hry. Ukazuje způsob závislosti člověka i živočichů na vodě. Část programu probíhá v areálu zoo u výběhů vodních zvířat.
 • Lesní putování (3. – 5. třída ZŠ; 90 minut) NOVINKA
  Putování po lesní stezce, která je umístěna v areálu zoo. Prohlédneme si zástupce sov, dravců i pěvců, zkusíme pozorovat dalekohledem a prozkoumáme i letokruhy. Vše je doplněno skupinovými činnostmi s výukovými dřevěnými pomůckami.
 • Šelmy na vlastní oči (od 5. třídy ZŠ; 90 minut)
  Po úvodním seznámení s řádem šelem se vydáme do areálu zoo, kde si u jednotlivých expozic prohlédneme šelmy, které zde chováme.
 • Tajuplná jeskyně (5. třída ZŠ; 90 minut)
  V učebně připomínající jeskyni se děti dozvědí, jak takový útvar vzniká, kdo ji může obývat a jak je podmínkám k životu v jeskyni přizpůsoben. Děti si na vlastní „uši“ vyzkouší orientaci v prostoru.
 • Zoo pěti kontinentů Afrika (od 5. třídy ZŠ; 90 minut) NOVINKA
  Prohlídka zoo s průvodcem, zastávky s povídáním u vybraných expozic afrických zvířat doplněná o ukázku přírodnin.
 • Zoo pěti kontinentů Asie (od 5. třídy ZŠ; 90 minut) NOVINKA
  Prohlídka zoo s průvodcem, zastávky s povídáním u vybraných expozic asijských zvířat doplněná o ukázku přírodnin.
 • Zoo pěti kontinentů Amerika (od 5. třídy ZŠ; 90 minut) NOVINKA
  Prohlídka zoo s průvodcem, zastávky s povídáním u vybraných expozic amerických zvířat doplněná o ukázku přírodnin.
 • Zoo pěti kontinentů Austrálie (od 5. třídy ZŠ; 90 minut) NOVINKA
  Prohlídka zoo s průvodcem, zastávky s povídáním u vybraných expozic australských zvířat doplněná o ukázku přírodnin.
 • Letem PLAZÍM světem (5. – 7. třída ZŠ; 90 minut)
  Během programu představíme jednotlivé plazí řády, a doplníme vše ukázkou živých zástupců plazů a různých přírodnin. Součástí je i prohlídka nového Tropického pavilonu.
 • Zvířata v ohrožení (5. – 7. třída ZŠ; 120 minut)
  Putováním po kontinentech navštívíme přirozená prostředí ohrožených zvířat z celého světa. Co konkrétní druhy ohrožuje? Jakou roli v jejich ochraně hrají zoologické zahrady? Čeká nás práce s mapou, spolupráce ve skupině a návštěva zoo – součástí programu je představení vybraných druhů zvířat přímo v jejím areálu.

Základní školy – 2. stupeň

 • Šelmy na vlastní oči (od 5. třídy ZŠ; 90 minut)
  Po úvodním seznámení s řádem šelem se vydáme do areálu zoo, kde si u jednotlivých expozic prohlédneme šelmy, které zde chováme.
 • Zoo pěti kontinentů Afrika (od 5. třídy ZŠ; 90 minut) NOVINKA
  Prohlídka zoo s průvodcem, zastávky s povídáním u vybraných expozic afrických zvířat doplněná o ukázku přírodnin.
 • Zoo pěti kontinentů Asie (od 5. třídy ZŠ; 90 minut) NOVINKA
  Prohlídka zoo s průvodcem, zastávky s povídáním u vybraných expozic asijských zvířat doplněná o ukázku přírodnin.
 • Zoo pěti kontinentů Amerika (od 5. třídy ZŠ; 90 minut) NOVINKA
  Prohlídka zoo s průvodcem, zastávky s povídáním u vybraných expozic amerických zvířat doplněná o ukázku přírodnin.
 • Zoo pěti kontinentů Austrálie (od 5. třídy ZŠ; 90 minut) NOVINKA
  Prohlídka zoo s průvodcem, zastávky s povídáním u vybraných expozic australských zvířat doplněná o ukázku přírodnin.
 • Letem PLAZÍM světem (5. – 7. třída ZŠ; 90 minut)
  Během programu představíme jednotlivé plazí řády, a doplníme vše ukázkou živých zástupců plazů a různých přírodnin. Součástí je i prohlídka nového Tropického pavilonu.
 • Zvířata v ohrožení (5. – 7. třída ZŠ; 120 minut)
  Putováním po kontinentech navštívíme přirozená prostředí ohrožených zvířat z celého světa. Co konkrétní druhy ohrožuje? Jakou roli v jejich ochraně hrají zoologické zahrady? Čeká nás práce s mapou, spolupráce ve skupině a návštěva zoo – součástí programu je představení vybraných druhů zvířat přímo v jejím areálu.
 • Hmyzáci a jiné breberky (6., 7. třída ZŠ; 90 minut)
  Nahlédnutí do říše hmyzu a dalších bezobratlých. Podíváme se na jejich způsob života, stavbu těla i přizpůsobení k prostředí. Program je doplněn o ukázky živých zástupců měkkýšů, pavouků a hmyzu (švábi, pakobylky, brouci).
 • Ptačí svět (6., 7. třída ZŠ; 90 minut)
  Program je zahájen v centru, kde se děti seznámí s životem ptáků a jejich zvláštnostmi. Děti budou pracovat ve skupinách s přírodninami (vejce, peří, lebky, zobáky,…) a mikroskopem. Při procházce po zoo se pak seznámíme s různými skupinami ptáků přímo u expozic.
 • Pochybné suvenýry aneb zločiny v divočině (6. – 8. třída ZŠ; 120 minut)
  V programu se prostřednictvím zážitkových aktivit a aktivizačních metod seznámíme s úmluvou CITES. Vysvětlíme si její význam pro obchod s ohroženými zvířaty a její dopad na náš běžný život. Dozvíme se, jaké nekalé praktiky využívají pytláci a pašeráci zvířat a jakou roli v obchodu se zvířaty hrají turisté. Společně budeme hledat možnosti, jak se chovat, abychom přispěli k zachování ohrožených druhů zvířat.
 • Prales na talíři (7. – 9. třída ZŠ; 120 minut)
  Účastníci programu poznají význam tropických deštných lesů. Uvědomí si problémy pralesních oblastí Indonésie, které jsou důsledkem zvýšené poptávky po palmovém oleji a zakládání plantáží palmy olejné. Zamyslí se nad možnostmi řešení tohoto globálního problému vzhledem ke svému spotřebitelskému způsobu života.
 • Život savců (8., 9. třída ZŠ; 90 minut)
  Savci jsou nejpopulárnější mezi zvířaty – snad také proto, že mezi ně také patříme. Po úvodu v centru se vydáme na cestu po zoo a podíváme se na to, jak se savci stali tak mimořádně rozmanitými a úspěšnými.
 • Etologie aneb Chováme se jako zvířata? (8., 9. třída ZŠ; 90 minut)
  Program se věnuje nauce o chování zvířat. Po seznámení se základními etologickými pojmy následuje vlastní pozorování u vybraných druhů zvířat.

Střední školy

 • Co je CITES a obchod s ohroženými druhy zvířat, aneb „máme doma krokodýla ve vaně…“ (90 minut)
  Studenti se v programu seznámí se zákony na ochranu živočišných i rostlinných druhů, úmluvou CITES a dalšími zákony na ochranu přírody. Povídání bude doplněno o promítání fotografií i diskuzi o smyslu zákonů a smluv na ochranu přírody a druhů.
 • Ochrana přírody a krajiny v České republice (90 minut)
  Povídání o ochraně přírody v České republice i ve světě doplněné promítáním fotografií. Zájemci se během přednášky seznámí se základními způsoby ochrany přírody, druhovou ochranou a současnými ochranářskými trendy a možnostmi.
 • ZOO – Noemovy archy dnešní doby (90 minut)
  V průběhu programu se studenti seznámí s funkcí a posláním dnešních moderních zoologických zahrad v ČR i ve světě. Důraz bude kladen také na vysvětlení spousty mýtů, které o zoologických zahradách panují. Chybět nebude ani vycházka po části zoo spojená s výkladem.
 • Obojživelníci a plazi České republiky – jejich ekologie a ochrana (90 minut)
  Program je koncipován jako přednáška spojená s promítáním fotografií, ukázkou živých plazů a obojživelníků. Studenti se během programu dozvědí
  množství informací a zajímavostí o našich druzích plazů a obojživelníků, o jejich ekologii, etologii a ochraně.
 • Netopýři a kaloni (90 minut)
  Seznámení studentů s evolucí letu u různých skupin živočichů. Srovnání dvou současných skupin létajících obratlovců ptáků a letounů. Vznik plachtění a letu u savců. Představení řádu letouni, včetně krátké vycházky po zoo za kaloni rodriguezskými.
 • Biodiverzita – to jsme my (90 minut)
  Pojďme se společně u vybraných expozic podívat na to, jak ovlivňujeme život zvířat naší každodenní činností. Můžeme něco udělat pro zachování biodiverzity na Zemi? Budeme hledat souvislosti i možná řešení.
 • Zoo křížem krážem (90 minut)
  Prohlídka zoo s průvodcem, zastávky s povídáním u vybraných expozic. Trasu je možné přizpůsobit dle požadavků a zaměření.

Speciální skupiny handicapovaných dětí

 • Ne-viditelná zoo (pro děti se zrakovým postižením, délka 60 min)
  Projdeme expozici Africká savana a seznámíme se s jednotlivými zástupci našich chovaných zvířat, budeme mít možnost si osahat různé přírodniny i si vyzkoušet různé aktivity v roli některých živočichů.
 • Zoo na dotek (délka 60 min)
  Během programu si při povídání o zvířatech osaháme, prohlédneme i očicháme různé přírodní materiály (krunýř, kůže zvířat, ptačí vejce a peří) a seznámíme se s živými zvířaty.

Samoobslužné programy

 • Stezka stromů
  V areálu zoo je umístěno několik informačních stojanů se zajímavostmi o stromech. Najděte, který strom duní, z jakého stromu se dělají housle a mnohé další.
 • Plaší, ale naši
  Podél řeky Jihlávky se můžete podívat na informační panely o volně žijících živočiších v okolí zoo. Jsou pro Vás k dispozici pracovní listy a tematické letáky Život v lese, Život v rybníku, Život v řece, Život v tůni.
 • Pracovní listy
  Máme připraveny pracovní listy: Kopytníci, Šelmy, Primáti, Ptáci, Biomy, Hádanky ze zoo pro malé děti.
 • Cesta za pokladem
  Vydejte se podle zašifrovaných pokynů za pokladem, který objevíte, pokud vyluštíte naši tajenku.

Pokud budete mít o některý ze samoobslužných programů zájem, zavolejte nebo napište předem a ZDARMA Vám pracovní listy nachystáme na hlavní pokladně, nebo případně zašleme e-mailem.


Rezervace programů musí být provedena minimálně 7 dní předem prostřednictvím e-mailu vankova@zoojihlava.cz nebo telefonicky na čísle 567 573 774. Doporučujeme včasnou rezervaci, zvláště u termínů ke konci školního roku! Pedagogický doprovod má vstup na výukové programy v centru zdarma (při kombinaci se vstupem do zoo mimo program má vstup zdarma jeden doprovod na 10 dětí). Doporučená maximální velikost skupiny je 30 osob, minimální velikost skupiny 10 osob. Platba v hotovosti na hlavní pokladně, nebo po domluvě a zaslání objednávky lze poskytnout platbu na fakturu.

Dále nabízíme: pronájem sálu, programy na míru, zookroužky, zasílání elektronického zpravodaje pro veřejnost a zpravodaje pro školy.

 

Typ programu Cena za osobu
Program pro MŠ (60 min) 30 Kč
Program pro MŠ + vstup do zoo 60 Kč
Program speciální skupina (60 min) 30 Kč
Program speciální skupina + vstup do zoo 60 Kč
Výukový program ZŠ a SŠ (90 min) 45 Kč
Výukový program ZŠ a SŠ (90 – 120 min) + vstup do zoo 75 Kč

 

Některé z nabízených ekologických výukových programů byly podpořeny v rámci projektu č. 01881662 „Podpora výukových programů v Centru environmentální výchovy v Zoo Jihlava“.

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.