EAZA kampaně

Silent forest – Ztichlý les

ÚVODEM

Členské organizace Evropské asociace zoologických zahrad a akvárií (EAZA) již desítky let významně přispívají k ochraně ohrožených druhů a ekosystémů na celém světě. Ochranářské kampaně EAZA jsou jedinečným nástrojem schopným upoutat pozornost milionů návštěvníků zoologických zahrad a podnítit instituce i jednotlivce k činům. Příležitost pomoci mizejícím druhům se naskýtá i nyní. Nová ochranářská kampaň s názvem Silent Forest (Ztichlý les) nás tentokrát zavádí do jihovýchodní Asie na souostroví Velké Sundy, které je domovem těch nejpozoruhodnějších druhů zpěvných ptáků. Některé z nich se díky nadměrnému lovu a nelegálnímu obchodu dostaly až na hranici vyhubení. Je tedy nejvyšší čas zasáhnout, než tamní lesy zcela utichnou.

 

O KAMPANI A JEJICH CÍLECH

Každým dnem mizí z lesů jihovýchodní Asie obrovské množství zpěvných ptáků. Ti se stávají předmětem obchodu, ať už za účelem chovu, tak pro účast v pěveckých soutěžích. Nadměrná poptávka postihuje stovky ptačích druhů a miliony jedinců ročně. Ty nejžádanější z nich již z mnoha ostrovů zcela zmizely a ocitají se tak na pokraji vyhynutí.

 

CÍLE KAMPANĚ

V Evropě

  • Zvýšit povědomí široké veřejnosti o současné kritické situaci s asijskými zpěvnými ptáky.
  • Sesbírat dostatek finančních prostředků na vybrané ochranářské aktivity.
  • Informovat a motivovat širokou veřejnost k ochraně pěvců prostřednictvím environmentální výchovy a vzdělávacích akcí v zoo.
  • Poskytnout odborné znalosti a experty ze zoologických zahrad na výzkumné a chovatelské aktivity v regionu jihovýchodní Asie.

V oblasti jihovýchodní Asie

  • Zvýšit povědomí místních obyvatel o současné kritické situaci s asijskými zpěvnými ptáky prostřednictvím ekologické výchovy a vzdělávacích programů.
  • Vypracovat metodiku chovu pro všechny cílové druhy pěvců a podpořit v regionu jejich legální chov v lidské péči.
  • Zefektivnit vymáhání práva.
  • Vybudovat záchranná a chovatelská centra.
  • Podporovat výzkumné aktivity, které jsou klíčové pro repatriační programy cílových ptačích druhů.

Kampaň poběží od 1. října 2017 do 30. září 2019.

 

Soutěž Zoo Jihlava „Ztichlý les”

soutěž byla již ukončena

 

I v letošním roce bude pokračovat soutěž pro školy věnovaná kampani vyhlášené organizací EAZA (Evropská asociace zoologických zahrad a akvárií). V tomto roce je to kampaň Silent forest zaměřená na pěvce v jihovýchodní Asii.

 

a) MŠ + 1., 2. třída

 

Úkol: Vytvořte jednoho nebo více vlajkových ptáků kampaně Silent forest v nadživotní velikosti. Technika a materiál, které použijete při svém tvoření, je na Vás.

Dobrovolný úkol: Vymyslete básničku/písničku o pěvcích

 

b) 1. stupeň

 

1. úkol: V okolí své školy si najděte místo, kde budete od 9. – 20. dubna 2018 sledovat ptáky – pěvce. Sledovat je můžete v různých částech dne. Při pozorování ptáků si zapište, které druhy jste viděli, kolik jich bylo a v kolik hodin jste je pozorovali.

2. úkol: Ze zaznamenaných druhů vytvořte kreslený plakát.

Dobrovolný úkol: Vymyslete básničku/písničku o pěvcích.

 

c) 2. stupeň+SŠ

 

1. úkol: V okolí své školy si najděte místo, kde budete od 9. – 20. dubna 2018 sledovat ptáky – pěvce. Sledovat je můžete v různých částech dne. Při pozorování ptáků si zapište, které druhy jste viděli, kolik jich bylo a v kolik hodin jste je pozorovali.

2. úkol: Z názvů ptáků vytvořte seznam a doplňte, do kterých čeledí jednotliví pozorovaní ptáci patří.

3. úkol: Přečtěte si, co ohrožuje pěvce v jihovýchodní Asii. Zamyslete se, zda jsou naši pěvci ohroženi stejným způsobem, a sepište ohrožení našich pěvců.

Dobrovolný úkol č. 1: Svá pozorování zaznamenejte pomocí fotografie, videozáznamu nebo zvukového záznamu.

Dobrovolný úkol č. 2: Vymyslete básničku/písničku o pěvcích.

 

Další náměty najdete zde:

https://www.silentforest.eu/
http://www.birdwatcher.cz/birdwatching-je-predevsim-o-radosti/
http://birds.cz/avif/
http://www.klub300.cz/big-day
http://birdwatching.cz/birdwatcher-rady/item/261-jak-pozorovat-ptaky
http://www.abicko.cz/clanek/abc-pro-skoly-birdwatching/21675/birdwatching-1-13-serial-abc-o-pozorovani-ptaku.html

 

PÍSEŇ O ZPĚVNÝCH PTÁCÍCH. V Zoo Chester složili velmi poutavou písničku o ohrožených asijských druzích pěvců. Nechte se inspirovat a v rámci hodin ekologie či hudební výchovy také nějakou složte a nahrajte. Pochlubte se nám a my ji rádi zveřejníme.

 

SBÍRKA DALEKOHLEDŮ. Pomozte nám sbírat dalekohledy! Doneste svůj starý (ale stále funkční) dalekohled do zoo či zorganizujte sbírku ve vaší škole. Vámi poskytnuté dalekohledy budou prostřednictvím kanceláře kampaně v Zoo Liberec poskytnuty místním dětem v Indonésii.

 


 

Prezentace výsledků, závěrů, ukázek aktivit, fotografií, plakátů, hudebních a recitačních vystoupení apod. proběhne ve čtvrtek 31. května 2018 v Centru PodpoVRCH a v Zoo Jihlava, kdy budou mít zapojené děti vstup do zoo zdarma a jednotlivé školy získají diplom a drobné odměny.

Soutěží se o vstup do zoo s průvodcem nebo výukový program v Centru PodpoVRCH zdarma. ZDE můžete vyplnit předběžnou přihlášku. Pokud máte zájem o podrobnější informace, napište nám.

 

Mgr. Pavla Jarošová, jarosova@zoojihlava.cz