Domů » EAZA kampaně

EAZA kampaně

Vietnamazing – „Úžasná příroda Vietnamu“

Evropská asociace zoologických zahrad a akvárií (EAZA), sdružující přibližně 400 evropských zoologických zahrad a dalších institucí, zahájila novou mezinárodní kampaň zaměřenou na ochranu ohrožené biodiverzity ve Vietnamu v letech 2024-2025.

Vietnam je jedním z 36 klíčových ohnisek biodiverzity na světě, s více než 7000 endemickými druhy rostlin a přes 530 druhy obratlovců, které nenajdeme nikde jinde na Zemi. Unikátnost této oblasti dokládá i objev více než 150 nových druhů v letech 2021-2022. Mnoho živočichů zde však čelí vážným hrozbám vyhynutí, způsobeným masivním lovem, ztrátou a degradací přirozeného prostředí, nezodpovědným turismem a obchodem.

Cílem kampaně je nejen upozornit na problémy, které ohrožují vietnamskou přírodu, ale také podniknout konkrétní kroky k její ochraně. Společné aktivity mohou inspirovat instituce i jednotlivce k činům.

Celkem devět projektů zabývajících se ochranou konkrétních ohrožených vietnamských druhů má podpořit záchranu tamního unikátního ekosystému. Vietnam patří mezi biologicky nejbohatší a zároveň nejohroženější území světa. Místní zvířata ohrožuje zejména pytláctví a kácení tropických deštných pralesů. Jako vlajkové druhy kampaně byly vybrány: gibon bělolící, bažant Edwardsův, želva annamská, krokodýlovec čínský, trnočolek, drsnokožka, sevelie pruhovaná, trochomorfa kambodžská a strašilka. Stěžejní zvířata v této kampani pro naši zoo budou giboni (chováme příbuzné gibony zlatolícé) a bažanti Edwardsovy, které v Jihlavě máme od roku 2023.

Plakát Vlajkové druhy kampaně ke stažení ZDE, plakát Proč Vietnam ke stažení ZDE.

Aktuality a další informace o kampani naleznete na facebookovém profilu kampaně Vietnamazing, webových stránkách www.vietnamazing.org.

Staňte se i vy součástí této kampaně!

 

 

 

 

Zajímají vás starší kampaně EAZA? Podívejte se na ně v našem archivu:

Silent forest – Ztichlý les

Which fish? – Kdyby ryby