Domů » EAZA kampaně » Kampaň „Which fish?“

Kampaň „Which fish?“

Oceány pokrývají přibližně 70% povrchu naší planety a poskytují zdroje milionům lidí (potravinové, finanční). Mnoho lidských činností jako je nadměrný rybolov, destruktivní metody rybolovu, znečištění moří nebo klimatické změny jsou hrozbou pro oceány a zároveň mohou ohrozit jejich budoucnost.

Protože mořské ryby a bezobratlí živočichové jsou nezbytné pro lidskou spotřebu, panuje shoda na tom, že je nutné chránit mořské populace, aby nedocházelo k masivním a nevratným ztrátám.

Kampaň „Which fish?“ vyhlášená Evropskou asociací zoologických zahrad a akvárií (EAZA) na období 2020 – 2021 má 3 hlavní osy:

A) Ryba jako potravina

Některé druhy mořských ryb jsou nadměrně loveny. To vede k postupnému snižování úlovků, odlovování menších jedinců, kteří se ještě nerozmnožili a ke zvyšování množství energie, která je potřeba k lovu. Postupně tak dochází k vylovování některých druhů a ohrožení jejich existence.

Kampaň „Which fish?“ se snaží podpořit zachování všech druhů mořských ryb a to především jejich udržitelnou spotřebou, tzn. využíváním těch druhů, které nejsou ohroženy intenzivním rybolovem.

B) Ryba jako krmivo

Mořské ryby, ale i další mořští živočichové jsou využíváni jako krmivo pro zvířata nebo jeho součást. Kampaň „Which fish?“ vyzývá kurátory, zoology a další pracovníky organizací, které využívají mořské ryby jako krmení, k přehodnocení složení druhů, množství a kvality mořských ryb využívaných ke krmení jejich zvířat. Cílem je zvýšit počet udržitelných druhů mořských ryb (tedy těch, které nejsou nadměrně loveny) a to nejen po dobu trvání kampaně.

C) Ryba jako expoziční druh

Kampaň „Which fish?“ by chtěla docílit toho, aby zoologické zahrady a akvária vzájemně více spolupracovaly a vytvořily v rámci svých chovů komplexní kolekci druhů mořských ryb a chovné programy pro jednotlivé druhy.

 Co můžete udělat Vy?

– Zařaďte na jídelníček druhy mořských ryb a bezobratlých živočichů, které nejsou nadměrně loveny.

– Kontrolujte při nákupech složení výrobků a preferujte ty, které

– obsahují udržitelné druhy mořských ryb

– jsou loveny šetrnými způsoby rybolovu

– Sdílejte na sociálních sítích informace o kampani, aby se o této problematice dozvědělo více lidí.

Tato kampaň se netýká jen mořských ryb, ale všech mořských živočichů (žraloci, chobotnice, krevety, humři,…), které člověk využívá.

Více o kampani: https://whichfish.eu/

Zajímavé odkazy:

 https://www.makro.cz/o-makro/ryby-a-morske-plody/lov-a-chov-ryb

https://issuu.com/greenpeaceczech/docs/neni-ryba-jako-ryba-pruvodce-2-2013