Domů » Chceme být ekologičtí, a to nejen na Den Země! Pojďte do toho s námi!

Chceme být ekologičtí, a to nejen na Den Země! Pojďte do toho s námi!

Různé lesní aktivity připravujeme pro návštěvníky nejen v areálu zoo, ale do oslav Dne Země se zapojíme i na jihlavském náměstí. Kromě toho nás čeká i soutěž pro mladé přírodovědce Zlatý list. A rozšířili jsme nabídku ekosuvenýrů.

Jednou z tradičních akcí v Zoo Jihlava je Den Země. Letos si ho připomeneme v neděli 23. dubna. V rámci lesního putování budou na návštěvníky zoo čekat od 10 hodin soutěže a hry. „Cílem této akce je, aby se návštěvníci zamysleli nad tím, že je potřebné podpořit život rostlin a živočichů v našem nejbližším okolí,“ řekl ředitel zoo Jan Vašák. Kromě hrátek se bude i malovat na obličej. V 11 a 15 hodin budou i oblíbené letové ukázky sov a dravců. A kdo zavítá do Centra PodpoVRCH, může se zapojit do dalších ekoaktivit! „Budeme mít tvořivé dílny, kde budeme vyrábět malé hmyzí hotely, sázet kytičky nebo vyrábět semínkový papír,“ láká vedoucí centra Pavla Jarošová. Každou hodinu se bude soutěžit i o velký hmyzí hotel – který je součástí nové nabídky ekosuvenýrů. Naší novou kolekci suvenýrů si budete moct prohlédnout ve stánku, kde budou i k prodeji. V tento den máme navíc speciální nabídku pro pojištěnce České průmyslové zdravotní pojišťovny. Prvních 300 pojištenců, kteří na pokladně předloží průkaz této pojišťovny, budou mít vstup do zoo zdarma.

Na „ekovlně“ pojede Zoo Jihlava nejen v tento den. V pátek 21. dubna nás najdete na Masarykově náměstí v Jihlavě, kde budeme součástí oslav Dne Země. Rádi všechny přivítáme v našem stánku. Po oslavách se vrhneme na přípravu soutěže Zlatý list. V jihlavské zoo se bude konat základní kolo této soutěže pro mladé přírodovědce. Zoo Jihlava je dlouholetým hrdým partnerem. Očekáváme víc jak 80 dětí, které mají aktivní zájem o přírodu. Nejlepší z nich postoupí do dalších kol. Organizátorem celonárodní soutěže je Český svaz ochránců přírody.

Simona Kubičková

vedoucí marketingového oddělení

Část nové nabídky ekosuvenýrů –  hmyzí hotel, ptačí budka a krmítko. Foto: Daniela Oberreiterová