Domů » Pravidla fotosoutěže

Pravidla fotosoutěže

 1. Příspěvková organizace Zoologická zahrada Jihlava (dále pouze Zoo Jihlava) se sídlem Březinovy sady 5642/10, 586 01, Jihlava, pořádá fotografickou soutěž. Tématem soutěže jsou tygři sumaterští (Panthera tigris sumatrae) chovaní v Zoo Jihlava. Všechny zaslané fotografie budou prezentovány na oficiálním profilu Zoo Jihlava na webu Facebook.com, kde o vítězích rozhodnou fanoušci stránky pomocí „like“. Všichni výherci budou informování e-mailem a/nebo soukromou zprávou na Facebook.com. Pokud se výherce neohlásí do 14 dní od oznámení výhry, propadá jeho nárok na cenu a pořadatel soutěže může určit náhradního výherce.
 2. K účasti jsou oprávněny fyzické osoby po dosažení 15. roku života. V případě, kdy je právní způsobilost účastníka soutěže omezena, je vyžadován souhlas jeho zákonného zástupce. K účasti nejsou oprávněny osoby, které se podílely na vzniku a realizaci této soutěže, stejně jako zaměstnanci Zoo Jihlava a jejich rodinní příslušníci. Mimo to si pořadatel vyhrazuje právo po uvážení ze soutěže vyřadit osoby, pokud k tomu existují oprávněné důvody, například
  1. při porušení těchto podmínek účasti,
  2. při neférovém jednání,
  3. při manipulacích, které mají za cíl zvýšit šance na výhru nebo dosáhnout jiných srovnatelných výhod, a také
  4. při uvedení chybných či klamných údajů při registraci nebo v souvislosti s dodáváním fotografií.
 3. Každý účastník soutěže může zaslat jednu digitálních fotografií ve velikosti max. 5 MB, kterou pořídil sám, k níž má neomezená autorská a uživatelská práva. Fotografie lze zasílat do 31. března 2019 (včetně), a to na e-mail foltan@zoojihlava.cz s předmětem „Fotosoutěž“. Fotografie zaslané jiným způsobem nebudou zařazeny do soutěže. V pondělí 1. dubna 2019 budou všechny zaslané fotografie zveřejněny na našem FB profilu a o vítězích bude možné hlasovat do 5. dubna 2019 do 23.59 hod.
 4. Tématem soutěže jsou tygři sumaterští (Panthera tigris sumatrae) chovaní v Zoo Jihlava, a proto je možné zasílat do soutěže pouze ty fotografie, na nichž jsou zachyceni tygři (případně jeden tygr) ze Zoo Jihlava. Fotografie pořízené z jiného místa budou automaticky vyřazeny.
 5. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo nezveřejňovat fotografické příspěvky, které se odchylují od zadaného tématu. V tomto případě však autor nebude o smazání fotografií informován. Kromě toho si pořadatel vyhrazuje právo kdykoliv a bez předchozího upozornění provádět změny nebo doplňovat obsah, který poskytl, a to i v případě, že mají vliv na podmínky účasti v soutěži.
 6. Účastí v soutěži uděluje účastník soutěže Zoo Jihlava neodvolatelné, prosté a časově neomezené uživatelské právo pro využívání nahraných fotografií pro jejich práci v oblasti PR. Toto zahrnuje možnost zveřejnění, rozmnožování, vyobrazení a distribuce za účelem vlastní reklamy a propagace Zoo Jihlava. Všechna jiná komerční využití vyžadují souhlas účastníka.
 7. Svou účastí potvrzuje účastník soutěže, že je autorem nahraných fotografií a disponuje tedy v neomezeném rozsahu uživatelskými právy k fotografiím. Účastník soutěže dále potvrzuje, že na fotografii, kterou nahrál, se nevztahují práva třetích stran; především, že všechny identifikovatelné zobrazené postavy (pokud jsou součástí fotografie) souhlasí s uvedeným použitím, a že se tímto použitím neporušují ochranná práva třetích osob. Účastník soutěže již nyní zbavuje Zoo Jihlava případných nároků třetích stran.
 8. V souvislosti se zveřejněním zaslaných fotografií bude ze strany pořadatele vždy uvedeno plné jméno účastníka soutěže jako autora.
 9. K zveřejnění fotografií dojde v rámci podmínek zveřejnění bez nároku na honorář. Věcné ceny a/nebo poukazy, které pořadatel vypsal na stránce fotosoutěže, nelze vyplatit v hotovosti a je vyloučena jejich výměna. Převedení cen třetím stranám taktéž není možné.
 10. Účastník soutěže může kdykoliv stáhnout svou fotografii ze soutěže tak, že kontaktuje pořadatele na e-mailu foltan@zoojihlava.cz.
 11. Zasláním fotografie souhlasí účastník soutěže s podmínkami účasti. Tato soutěž a tyto podmínky účasti podléhají právnímu řádu České republiky.
 12. Salvátorská klauzule: Pokud bude jakékoli ustanovení těchto podmínek zcela nebo zčásti neúčinné, nebude to mít vliv na platnost těchto podmínek. Namísto neúčinného ustanovení se použije zákonné ustanovení, které nejvíce přibližuje smysl a účel vyjádřené v neúčinném ustanovení. Totéž platí v případě existence právní mezery v těchto podmínkách účasti.