Domů » Malá, ale nápadná změna u koček bažinných v Zoo Jihlava

Malá, ale nápadná změna u koček bažinných v Zoo Jihlava

Samice kočky bažinné se samčím jménem Mikeš je od tohoto týdne k vidění v expozici malých koček naproti Asijskému pavilonu. Na tom by nebylo nic tak divného, neboť zejména u malých druhů kočkovitých šelem dochází ke střídání a výměnám jedinců mezi zázemím a expozicemi, případně i mezi zoologickými zahradami velice často. Mikeš vystřídal v expozici svého druhu jinou samici, která je nyní ubytována v zázemí. V průběhu března pak zoologové plánují přidat Mikeši do expozice samce a pokusit se navzdory vysokému věku kočky o odchov.

 

Mikeš, kočka bažinná (Felis chaus)

 

Nicméně tato kočka je kromě svého jména přeci v jedné věci unikátní. Jde o melanicky, tedy černě zbarveného jedince kočky bažinné. Melanismus je podobně jako albinismus porucha zbarvení u živočichů. U albinismu chybí v kůži všechen pigment a jedinec vykazuje bílou barvu bez kresby s červenýma očima, protože v nich prosvítají pouze kapiláry naplněné krví. U melanismu se naopak u jedince tvoří více barviva, zejména černého, takže zvířatům většinou zcela chybí, nebo zaniká kresba a jsou jednobarevně černá, nebo velice tmavá. To je i případ Mikeše. Není zcela černý, ale díky světlejší podsadě vypadá velice tmavě šedě zbarvený. Albinotická zvířata se v přírodě vyznačují nižší životaschopností a menší životní úspěšností, protože jsou snadněji vidět a díky tomu rychleji a snadněji ulovena, nebo naopak brzo spatřena, pokud se pokoušejí o lov. Melanismus tato negativa u naprosté většiny zvířat nevykazuje, naopak u některých kočkovitých šelem, typicky u levhartů a jaguárů je i v přírodě velice častý.

 

Běžné zbarvení, kočka bažinná (Felis chaus)

 

V zázemí jihlavské zoo žila kočka Mikeš, která je narozená v roce 2003 v Zoo Szeged, něco málo přes rok. Nyní je konečně k vidění i pro návštěvníky, kteří mohou obdivovat nezvyklou a zajímavou barevnou formu nepříliš často chované kočkovité šelmy.

Kočka bažinná (Felis chaus) je někdy také nazývána rysec bažinný podle svého tvaru těla, které je na rozdíl od ostatních druhů malých koček velké, zavalité s krátkým ocasem a stojící na vysokých nohách, podobně jako u rysů. Tyto kočky jsou rozšířeny na malé části Afriky v Egyptě v oblasti delty Nilu, dále jsou rozšířeny na Blízkém Východě, ve střední Asii a na poloostrovech Přední a Zadní Indie. Obývají okolí řek, jezer a mořských lagun, velké porosty rákosin a pobřežní vegetace, ale i sušší oblasti pouští a polopouští, vždy však alespoň poblíž občasných vodních toků. Žijí samotářsky, obě pohlaví se setkávají pouze v období páření. Samice rodí většinou 3‒4 koťata, která se rodí mourovatá a až později s dospíváním vzorování ztrácí. Kočky bažinné loví vodní ptactvo, malé druhy savců, obojživelníky, ryby i plazy. Výjimečně si troufnou i na malé gazely, nebo kozy a ovce. Ve starověkém Egyptě byly chovány a cvičeny k lovu vodního ptactva.

 

Autor: Martin Maláč

Foto: Martin Maláč