Domů » Klenot indonéského ostrova Roti v Jihlavě

Klenot indonéského ostrova Roti v Jihlavě

Nově mohou návštěvníci vidět ohrožené dlouhokrké želvy, nahradily v expozici anakondy velké. Chov anakond jsme z prostorových důvodů ukončili.

Jedním z unikátních pokladů indonéského ostrova Roti je dlouhokrčka McCordova (Chelodina mccordi mccordi), fascinující druh želvy, který se vyskytuje výhradně na severní části tohoto malého ostrova na pouhých 70 km2. V Zoo Jihlava je chováme od roku 2022, doposud však byly pouze na zázemí Tropického pavilonu.

Od včera je návštěvníci mohou pozorovat v první expozici u vstupu do tohoto pavilonu. Nahradily zde anakondy velké, jejichž chov jsme ukončili. „I když víme, že u návštěvníků se anakondy těšily velké oblibě, z prostorových důvodů jsme se s nimi museli rozloučit,“ vysvětlil ředitel zoo Jan Vašák. „Doslova přerostly expozici, a ta pro ně tudíž již nebyla vhodná,“ doplnil. Anakondy odcestovaly do jiných chovných zařízení v České republice.

Nové obyvatelky této expozice jsou však neméně zajímavé! Jak je jasné již z názvu, dlouhokrčka má doopravdy dlouhý krk. Ten neumí zatáhnout do krunýře, ale skládá ho esovitě k jeho okraji. Krk může být téměř stejně dlouhý jako její krunýř. Tento evoluční rys jí umožňuje efektivně chytat kořist ve vodě. Obývá sladkovodní jezera, rybníky a pomalu tekoucí řeky severního Roti, kde je endemitem. Je masožravá a její potrava zahrnuje ryby, obojživelníky, korýše a další vodní bezobratlé.

Stejně jako mnoho jiných endemických druhů, i dlouhokrčka McCordova čelí kritickému ohrožení. Ztráta přirozeného prostředí v důsledku lidské činnosti, znečištění vodních zdrojů a nelegální lov pro maso vedou k dramatickému poklesu její populace. Podle Červeného seznamu ohrožených druhů IUCN je tento poddruh klasifikován jako kriticky ohrožený. Tento klenot ostrova Roti možná z volné přírody brzy úplně vymizí.

Jejím chovem se snažíme udržet cenný genofond a naplňujeme tak jedno z důležitých poslání moderních zoologických zahrad – ochranu biodiverzity.