Domů » Den pro zoo i pro Vietnam

Den pro zoo i pro Vietnam

Nová kampaň Evropské asociace zoologických zahrad a akvárií se věnuje ochraně biodiverzity Vietnamu. Zapojily se do ní i zoologické zahrady z České republiky a Slovenska včetně jihlavské zoo. Představíme faunu Vietnamu a připravený bude i Den otevřených dveří  PodpoVRCHem.  

Na státní svátek 1. 5. 2024 se uskuteční akce Den pro zoo, která je věnována důležitosti zoologických zahrad. Celý program bude probíhat od 10 do 15 hodin a v hlavní roli bude Vietnam. Zoo se nejen stará o zvířata, která chová, ale také usiluje o zachování celosvětové biodiverzity. A co zoo všechno dělá? Zoo informuje: představíme kampaň EAZA (Evropská asociace zoologických zahrad a akvárií); zoo baví: připraveny jsou hry a aktivity pro malé i velké; zoo pomáhá: můžete si zakoupit suvenýry, které pomáhají, vyrobit si hmyzí hotel, a seznámit se s projektem Tarsius – ten ochraňuje přírodu na Filipínách; zoo vzdělává: budeme mít Den otevřených dveří PodpoVRCHem – kde uvidíte ukázky činnosti našeho vzdělávacího centra. Poslední aktivita je spojená i s Krajem Vysočina, který v tento den připravil oslavy 20. výročí vstupu České republiky do Evropské unie. V zoo máme expozice, které byly vybudovány v rámci projektu „Zoo pěti kontinentů“. Ten byl podpořen právě z fondů EU.

Vietnamazing – to je název nové kampaně EAZA, která byla vyhlášena na dva roky (2024 – 2025) a zapojují se do ní zoologické zahrady z celé Evropy. Naše zoo není výjimkou. „EAZA kampaň poukazuje na biodiverzitu Vietnamu a problémy, které ohrožují tamní faunu i flóru,“ vysvětlila vedoucí vzdělávacího centra PodpoVRCH Pavla Jarošová. Kampaň ve většině českých zoo odstartuje prvního května, tedy se začátkem hlavní turistické sezóny. „Je to první vlaštovka, kdy představíme cíle kampaně. Další aktivity pak budou následovat v průběhu roku,“ doplnila Jarošová.

Cílem kampaně je nejen představit unikátní biodiverzitu Vietnamu, ale také sjednotit úsilí o ochranu přírody, propojit instituce, partnery a komunity s cílem chránit jedinečné druhy a ekosystémy. Celkem devět projektů zabývajících se ochranou konkrétních ohrožených vietnamských druhů má podpořit záchranu tamního unikátního ekosystému. Vietnam patří mezi  biologicky nejbohatší a zároveň nejohroženější území světa. Místní zvířata ohrožuje zejména pytláctví a  kácení tropických deštných pralesů.

Jako vlajkové druhy kampaně byly vybrány: gibon bělolící, bažant Edwardsův, želva annamská, krokodýlovec čínský, trnočolek, drsnokožka, sevelie pruhovaná, trochomorfa kambodžská a strašilka. Postupně budeme jednotlivé druhy představovat, přičemž stěžejní pro naši zoo budou giboni (chováme příbuzné gibony zlatolícé) a bažanti Edwardsovy, které v Jihlavě máme od roku 2023.