Domů » Tiskové prohlášení Zoologické zahrady Jihlava k vyhlášení nouzového stavu

Tiskové prohlášení Zoologické zahrady Jihlava k vyhlášení nouzového stavu

Zoo Jihlava reaguje na vyhlášení nouzového stavu ze dne 12. března 2020 v souvislosti s postupujícím výskytem epidemie onemocnění COVID-19, neboli koronaviru.

Po projednání a konzultacích s nadřízenými orgány zůstává areál Zoologické zahrady Jihlava, příspěvkové organizace nadále otevřený. Budou však uzavřeny všechny vnitřní pavilony, provozy občerstvení a prodejny suvenýrů v zoo. Dále bude zrušen veškerý doprovodný program typu komentovaných krmení, her a soutěží, včetně všech plánovaných akcí v zoo v nadcházejících 30 dnech. Po dobu trvání nouzového stavu bude vstupné do jihlavské zoo v zimním tarifu, tedy 100 Kč dospělí a 60 Kč snížené vstupné.

Areál Zoo Jihlava je veřejným prostorem, který mohou lidé po splnění návštěvního řádu zoo v průběhu otvírací doby nadále navštěvovat. Víme, že situace ohledně koronaviru ve světě i v ČR je vážná a nechceme ji podceňovat. Neradi bychom však jakoukoliv další medializací přispívali k šíření paniky ohledně tohoto onemocnění. Sázíme také na lidskou slušnost a ohleduplnost našich návštěvníků, kteří jak předpokládáme, při příznacích jakékoliv nemoci nebudou Zoo Jihlava navštěvovat. Zároveň chceme umožněním vstupu alespoň do venkovní části areálu umožnit lidem nějaké vyžití po dobu nouzového stavu a přispět i něčím pozitivním v této nelehké době.

Přitom i nadále sledujeme a průběžně vyhodnocujeme doporučení hygieniků, vlády ČR, jednotlivých ministerstev ČR, zřizovatele Zoo Jihlava a dalších kompetentních nadřízených orgánů, jejichž pokyny se budeme nadále řídit.