Jak pomoci

Chcete přispět finanční částkou chov Vašeho nejoblíbenějšího zvířete? Líbila se Vám naše zoologická zahrada jako taková a rádi byste přispěli na její rozvoj? Níže naleznete několik způsobů, kterými nám můžete finančně přispět na chov zvířat a rozvoj zoologické zahrady.

Zoologická zahrada (obdarovaný) je příspěvková organizace se sídlem na území České republiky založená za účelem poskytovat a vykonávat obecně prospěšnou činnost v oblasti ochrany zvířat a ochrany ohrožených druhů zvířat podle předmětu činnosti vymezeného ve zřizovací listině.

Dar poskytujete v souladu s ustanovením § 20 odst. 8 zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů (možnost odpočtu ze základu daně).

Máte rádi zvířata a chcete jim pomoci?

Snadnou možností je tzv. symbolická adopce některého ze zvířat. Symbolická adopce je příspěvek na poměrnou část nákladů spojenou s chovem zvířete.

Zájemce, kterým může být firma, škola, třída nebo i jednotlivec, si vybere v seznamu zvířat to "své" (podle sympatií nebo finančních možností), klikne na "Chci adoptovat" a v e-shopu zoo pokračuje jako při běžném e-nákupu. Po zaplacení částky zoo vyhotoví darovací smlouvu a zašle ji dárci k podpisu. Po zaplacení příslušné finanční částky se stává dárce tzv. adoptivním rodičem vybraného zvířete.

Pokud je Vám bližší osobní jednání před e-shopem, kontaktujte ohledně adopcí naši pracovnici Bc. Olenu Kotíkovou: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo 567 573 770.

Symbolická adopce je také originální reklamou pro firmy a může být také zajímavým dárkem pro Vaše příbuzné či známé. 

Adopce trvá 1 rok a získané finanční prostředky jsou použity na úhradu nákladů spojených s výživou vybraného zvířete.

Kam můžete finanční prostředky složit?

Přímo v kanceláři zoo, případně složenkou na adresu zoo, převodem na účet zoologické zahrady číslo: 4050002846/6800 vedený u Sberbank CZ a.s., nejlépe však přímo v našem e-shopu platební kartou.

Na co má nárok adoptivní rodič?

* pokud si dárce přeje, bude jeho jméno uvedeno na tabulce v zoologické zahradě a na webu zoo
* za každých darovaných 1 000 Kč získá jednorázovou volnou vstupenku
* bude uveden ve výroční zprávě Zoo Jihlava
* získá osvědčení o adopci
* obdrží Výroční zprávu Zoo Jihlava a bude zván na akce pořádané během roku zoologickou zahradou

Seznam zvířat k adopci řazen abecedně naleznete zde

Seznam zvířat k adopci řazen podle ceny naleznete zde

Děkujeme všem adoptivním rodičům za jejich přízeň i za to, že jim není lhostejný osud našich svěřenců.

 

 

 

Jste firma, podnikatel a chcete přispět na zvíře, finančně nebo materiálně zajistit realizaci menších i velkých staveb a expozic zvířat, věnovat určitou sumu na chov zvířat bez bližšího určení a mít v zoo vlastní cedulku? Staňte se naším SponZOOrem!  

Více informací na emailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..