* Vstupenku si ponechejte po dobu prohlídky u sebe pro případ kontroly.

* Děti do 10 let se mohou pohybovat v areálu zoo pouze v doprovodu dospělých.

* Do areálu zoo není dovoleno vodit psy ani jiná zvířata.

* Fotografovat můžete dle libosti.

* Prospějete svému zdraví i okolí, když nebudete kouřit.

* Pokladna je místem, kde můžete hlásit mimořádné události.

Naši svěřenci vás prosí:

* Netrpíme hladem, máme přesně stanovené krmné dávky. Jakékoliv pamlsky od Vás nám škodí!

* Nepodávejte nám ruku. I vaše přátelské podání ruky chápeme po svém, většinou vám ji nevrátíme celou.

* Zrcátka, hřebeny, mince či jiné předměty jistě využijete lépe, než když nám je budete házet.
   Mnozí z nás je spolknou, což je většinou osudné.

* Zábradlí není na to, aby se přelézalo. Ťukání na sklo a na čelo není důstojné a ruší nás.

* Máme jiný čas k odpočinku, než vy. Nerušte nás tlučením na skla ubikací či křikem.

* Líbí se vám naše parková úprava? Jistě ji tedy nebudete poškozovat šlapáním nebo trháním.

* Odpadky a papíry patří do koše.

S účinností od 31. 5. 2017 platí v souladu se zákonem č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, v prostoru zoologické zahrady zákaz kouření, s výjimkou vnějších prostor, které provozovatel ke kouření vyhradí.

Pro kuřáky jsme v zoologické zahradě vyhradili 2 místa, která jsou označena grafickou značkou Kouření povoleno. Jedno z nich je na cestě podél řeky – lavička u rybníka s pelikány. Druhé místo je nad objektem WC na cestě od expozice medvědů k expozici vlků.

Vaše zoologická zahrada.

Děkujeme za Vaši ohleduplnost a přejeme Vám příjemný den v Zoo Jihlava.